Što je GC×GC?

GC × GC kromatografija koristi dvije GC kolone (obično jednu polarnu i jednu nepolarnu) povezanih u seriju putem modulatora *. Efluent iz prve kolone jzadržava se u modulatoru određeno vrijeme (vrijeme modulacije) prije nego što se usmjeri i injektira u drugu kolonu. Kromatogrami dobiveni ponovljenim zadržavanjem i injektiranjem prikazuju se u dvije dimenzije pomoću specijaliziranog softvera *. Ovaj postupak rezultira dvodimenzionalnim kromatogramom s vrelištem i polaritetom na odgovarajućim osima.


* 1 GCxGC Modulator proizvod je tvrtke Zoex Corporation u Sjedinjenim Državama.

* 2 ChromSquare je proizvod Chromaleont S.r.l. u Italiji.

MDGC/GCMS-2010 Multi Dimensional Gas Chromatograph System  

MDGC koristi dvije kolone s različitim karakteristikama odvajanja za visoko precizno odvajanje ciljanih komponenti iz složene matrice.

Samo za potrebe istraživanja. Nije za uporabu u dijagnostičkim postupcima.

Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u vašoj zemlji.

Top of This Page