Vijale za GC i GC/MS

Rješenje za GC i GC/MS mikro analize

Tri značajke

Silikonski polimer visoke kvalitete i tehnika čišćenja osigurava pouzdane rezultate analiza

Shimadzu LabTotal vijale reduciraju takozvane 'ghost' pikove koji potječu iz septe posebice prilikom korištenja masenog spektormetra ili prilikom analize niskih koncentracija analita uz korištenje osjetljivih detektora.

Vijala širokog grla, s unaprijed postavljenom septom i čepom - "Ready To Use"

Ova značajka skraćuje vrijeme potrebno za pripremu uzorka i smanjuje mogućnost ljudske pogreške. LabTotal vijale dizajnirane su na način da su donji kutevi vijale lako dostupni prilikom korištenja 100 μL-mikropipete, što znatno olakšava uzimanje i ispuštanje uzorka iz vijale.Također, uz vijalu su uključene naljepnice za označavanje vijala. 

Uključen certifikat kvalitete koji garantira visoku kvalitetu pogodnu za masenu spektrometriju

LabTotal vijale pogodne su za korištenje prilikom visoko osjetljivih analiza na GC-u i GC/MS-u. Ove analize potvrđuju odsutnost komponenata eluiranih iz vijale u nasumičnim provjerama na LC/MS/MS I GC/MS/MS sustavima. Prema tome, ovaj proizvod je pouzdan i može se koristiti bez brige o zaostalim komponentama iz same vijale.

Specifikacije

Naziv proizvoda LabTotal Vial certificirani paket za GC/GCMS (100 pcs)
P/N 227-34002-01
Materijal vijale transparentno staklo s naljepnicom za lako označavanje
Vanjski promjer vijale 12 mm
Gornji promjer vijale 9.0 mm
Materijal čepa / boja Polipropilen / bijelo
Materijal septe PTFE / Silikon

Samo za potrebe istraživanja. Nije za uporabu u dijagnostičkim postupcima.
 
Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u vašoj zemlji.

Top of This Page