Vijale i čepovi

Linija proizvoda

Vijale i čepovi (za tekuće uzorke)

Vijale s navojem - 1.5 ml (ND 9 širina otvora)...

LabTotal vijala

Gubite li dragocijene uzorke zbog vaših vijala? Ali sada imate...

Vijale za 'headspace'/SPME

Automatski uzorkivač AOC-5000 (Plus) - vijale za 'headspace', 'ITEX' and 'SPME' analize..

Vijale za GC i GC/MS

Rješenje za GC i GC/MS mikro analize Tri značajke Silikonski polimer..

Top of This Page