UV-1280

Dizajniran od strane lidera u UV-Vidljivoj spektroskopiji za kvantitativnu analizu molekularne apsorpcije, UV-1280 višenamjenski UV-Vidljivi spektrofotometar nudi skeniranje valnih duljina od 190-1100nm. Ovaj cjenovno pristupačan, visokokvalitetni instrument idealan je za primjene od rutinskog testiranja kvalitete okoliša i hrane do analiza u području znanosti o životu.

Značajke

1. Jednostavan za rukovanje

Jednostavni za korištenje LCD zaslon i tipkovnica omogućavaju korisniku lako i intuitivno mjerenje, provjeru instrumenta i ispis.

Poboljšane su funkcije za provjeru instrumenta: 

  • Provjera JIS stavki može se obavljati automatski ili poluautomatski.
  • Moguće je povezivanje sa 6-serijskim držačem više ćelija (opcija) pa je zamjena uzorka nepotrebna. Provjera se može učinkovito provoditi.

2. Različiti načini mjerenja na visokoj razini

Opremljen nizom programa, UV-1280 može se koristiti za sve od fotometrijskih, spektralnih i kinetičkih mjerenja do DNA/proteina i kvantitativnih mjerenja više komponenti na visokoj razini.
 
Fotometrijski mod
Mjeri apsorbanciju ili transmitancu na jednoj valnoj duljini ili više (do osam) valnih duljina. Instrument također može jednostavno kvantitativno koristiti metodu K-faktora. Za mjerenje viševalnih duljina, izračuni se mogu provesti na podacima dobivenim za do četiri valne duljine, uključujući izračun razlike između ili mjerenja dobivenih za dvije valne duljine.
Spektralni mod Spektar uzorka bilježi se skeniranjem valne duljine. Ponovljena skeniranja omogućuju vam praćenje promjena uzoraka tijekom vremena. Povećajte prikupljeni spektar za bolji prikaz; nakon toga, upotrijebite funkciju odabira pika/dolina za odabir maksimuma i minimuma i izvršite širokog spektra funkcija za obradu podataka.
Kvantifikacijski mod
Generira kalibracijsku krivulju prema izmjerenim standarda, a zatim izračunava koncentracije nepoznatih uzoraka. Omogućava različite kombinacije broja valnih duljina (1 do 3 valne duljine i derivati) i kalibracijskih krivulja (K-faktor i prvog do trećeg reda).
Mod kinetike Mjeri promjene apsorbance u zavisnosti o vremena te dobiva vrijednosti enzimske aktivnosti. Metoda kinetičkog mjerenja automatski izračunava količinu promjene u minuti, a zatim izračuna vrijednost aktivnosti iz određenog koeficijenta. Također se može odabrati i metoda mjerenja brzine, koja određuje da li se apsorbancija linearno mijenja. K tome, dodajte CPS-100 termoelektrično temperaturno kontrolirani držaš ćelija za mjerenje više uzastopnih uzoraka.
Vremenski mod skeniranja Mjeri promjenu apsorbancije, propusnosti ili energije kao funkcije vremena. Dodajte CPS-100 termoelektrično pozicionirani temperaturni pozicioner za istovremeno mjerenje više uzoraka u uvjetima konstantne temperature.
Višekomponentni kvantitativni mod
Kvantificira do osam komponenti pomiješanih u jednom uzorku. Kalibracijska jednadžba određuje se korištenjem čistih ili miješanih komponenti s poznatim vrijednostima.
Mod biometoda

Odredite koncentraciju DNA i proteina sa sljedećim kvantifikacijskim metodama koristeći program bioznanosti / znanosti o životu koji je uključen kao standard.

Kvantifikacija  DNA / proteina

  • Kvantificira DNA ili protein koristeći apsorbancu na 260/230 nm ili 260/280 nm.

Kvanifikacija proteina

  • Lowry metoda
  • BCA metoda (metoda korištenjem bicinkonične kiseline)
  • Biuret metoda
  • CBB metoda (metoda korištenjem Coomassie Brilliant Blue G-250)
  • UV apsorpcijska metoda (izravno mjerenje na 280 nm)

3. Spremanje podataka na USB

Upotreba USB flash diskova olakšava prijenos podataka i pohranu velikog broja podataka na računalo.

  • USB se može spojiti izravno na UV-1280.
  • Podaci spektra i krivulja vremenskog toka mogu se prikazati i spremiti s komercijalnim softverom za proračunske tablice.

Samo za potrebe istraživanja. Nije za uporabu u dijagnostičkim postupcima.

Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u Vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u Vašoj zemlji.

Top of This Page