Pametna baza podataka za pesticide Ver. 2 Baza podataka za rezidualne pesticide

Podržava kreiranje metoda u MRM i SIM načinu snimanja za analizu rezidualnih pesticida u uzorcima hrane.

Značajke

Podržava simultanu analizu 530 rezidualnih pesticida u hrani uz primjenu GC-MS(/MS) sustava

Pametna baza podataka za pesticide sadrži retencijske indekse i prijelaze za 530 pesticida. Ver. 2 dodatno sadrži mjerne ione za SIM način snimanja, tako da se može primijeniti na SIM i MRM analize. Zahvaljujući retencijskim indeksima koji se nalaze u bazi podataka te AART funkciji, vremena zadržavanja mogu se automatski revidirati bez korištenja standarda za pojedine pesticide. Nadalje, Smart MRM/SIM funkcija omogućuje automatsko kreiranje optimalnih mjernih programa za višekomponentnu simultanu analizu pomoću MRM i SIM načina. Konačno, baza podataka može se prilagoditi uvjetima GC-a i dodavanju novih komponenti.

Omogućava različite uvjete analize ovisno o potrebama

Podržavajući isimultanu višekomponentnu analizu velike brzine, baza podataka može omogućiti primjenu širokog izbora metoda ovisno o upotrebi. Uz to, baza podataka sadrži retencijske indekse za više kolona s različitim polaritetima. Kao rezultat, čak i ako se pikovi ciljanih pesticida i onečišćenja preklapaju, može se upotrijebiti druga kolona. Ako se baza podataka koristi u kombinaciji s Twin Line MS sustavom, analiza s različitim kolonama može se provesti bez potrebe za gašenjem MS vakuuma.

Osigurava potpuno rješenje uključujući certificirane standarde, pribor za predobradu i potrošni materijal 

Ako se koristi u kombinaciji s preporučenim certificiranim standardnim tvarima, priborom za predobradu, kolonama i staklenim insertima, baza podataka omogućuje analizu pesticida visoke točnosti. Preporučeni pribor za predobradu i preporučeni protokol mogu se primijeniti čak i na uzorke s visokim utjecajem matrice, poput zdrave i prerađene hrane.

Visoko iskorištenje prilikom analize zdrave hrane ukazuje na veliku učinkovitost

Izračunavanjem iskorištenja kod analize 220 pesticida u zdravoj hrani, koristeći bazu podataka, preporučeni komplet za predobradu, protokol predobrade i certificirane standardne tvari, uspjeli smo dobiti odlične omjere u preko 80 posto sastojaka. Zdrava hrana sadrži mnogo kontaminanata. Budući da baza podataka uključuje prijelaze za odvajanje kontaminanata, ona minimizira njihov utjecaj na analizu. Uz to, baza podataka može odvojiti kontaminante omogućujući analizu s drugom kolonom, čak i ako se pikovi ciljanih pesticida i onečišćenja preklapaju. Ako se baza podataka koristi u kombinaciji s Twin Line MS sustavom, analiza s različitim kolonama može se provesti bez potrebe za gašenjem vakuuma.

Ispisani priručnik za protokol predobrade

Ispisan je priručnik s preporučenim protokolom predobrade (C146-E333) koji omogućava kupcima da isprobaju postupak prethodne obrade.

Twin Line MS sustav

Analiza se može jednostavno provesti na različitim kolonama bez potrebe za gašenjem MS vakuuma, istodobnim povezivanjem masenog spektrometra na izlaze dviju različitih kolona, čiji su ulazi instalirani u dvije odvojene jedinice za injektiranje.

Konfiguracija baze podataka

Sadržaj proizvoda

Datoteka baze podataka i datoteke metoda

Broj pesticida registriranih u bazi podataka

530 komponenata.
Napomena: Podržani su komercijalno dostupne standardne mješavine.

Primjenjivi instrumenti

GC/MS GCMS-TQ serija
GCMS-QP2020 i GCMS-QP2010 Ultra
Excel Microsoft Excel 2016 (32-bit) i 2013 (32-bit)
Programska podrška GCMSsolution (Ver. 4.44 ili novija)

Preporučen potrošni materijal

Pribor za predobradu Q-sep QuEChERS paketi za pripremu uzoraka i epruvete (Restek)*
Certifcirane standardne mješavine GC set za multirezidualne pesticide (Restek)
Kolona 1 SH-Rxi-5Sil MS (30 m x 0.25 mmI.D., df=0.25 mm),
P/N 221-75954-30
Kolona 2 SH-Rtx -200MS (30 m x 0.25 mmI.D., df=0.25 mm),
P/N 221-75811-30
Kolona 3 SH-Rxi -5ms (30 m x 0.25 mmI.D., df=0.25 mm),
P/N 221-75940-30
Stakleni insert Custom Sky Liner Splitless Single Taper Gooseneck
w/vuna, P/N 567366 (Restek)

* Za preporučeni protokol predobrade, kontaktirajte Shimadzu.

Mjere opreza

  1. Točnost informacija sadržanih u bazi podataka i korisnost informacija dobivenih kao rezultat korištenja tih podataka nisu zajamčena.
  2. Obavezno testirajte kvalitativne i kvantitativne informacije dobivene s ovom bazom podataka koristeći standardni uzorak za konfirmaciju.
  3. Da biste pouzdano identificirali tvari registrirane u ovoj bazi podataka, izvršite mjerenje pomoću parametara instrumentalne metode uključene u proizvod.

Samo za potrebe istraživanja. Nije za uporabu u dijagnostičkim postupcima.

Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u vašoj zemlji.

Top of This Page