Pametna baza podataka za pesticide

Podržava kreiranje metoda u MRM načinu snimanja za analizu rezidualnih pesticida u kompleksnim matricama.

Značajke

Podržava simultanu analizu pesticida uz korištenje GC-MS/MS sustava

Baza podataka za pesticide sadrži oko 480 komponenata i otprilike 2680 prijelaza, što eliminira potrebu za konfiguracijom složenih uvjeta analize. Nadalje, registrirani su retencijski indeksi za sve komponente, što omogućuje jednostavnu prilagodbe vremena zadržavanja putem AART funkcije  (automatsko podešavanje vremena zadržavanja). Također, podržana je analiza metodom unutarnjeg standarda budući da su unutar baze registrirani spojevi koji se mogu koristiti kao unutarnji standardi. 

Automatsko kreiranje optimalnih MRM metoda

Smart MRM funkcija automatski kreira MRM metode. U višekomponentnoj simultanoj analizi teško je konfigurirati postavke dwellevent i loop vremena u MRM metodi. Smart MRM, međutim, automatski određuje optimalne postavke mjerenja i kreira metodu visoke osjetljivosti. MRM metoda je stvorena na temelju informacija o vremenu zadržavanja za ciljane spojeve, koristeći AART funkciju.

Mogućnost prilagodbe informacija u bazi podataka ovisno o uvjetima analize

Baza podataka se, osim uz uvjete navedene u bazi podataka, može koristiti i uz primjenu različitih kolona i GC uvjeta jednostavnim definiranjem retencijskih indeksa. Pored toga, novi spojevi mogu se dodati korištenjem GCMSsolution MRM optimizacijskog alata.

Protokol za kreiranje metoda uz korištenje pametne baze podataka za pesticide

1. Provedite analizu n-alkana.

2. Prilagodite retencijska vremena uz korištenje AART funkcije.

3. Automatski kreirajte MRM metodu uz primjenu Smart MRM funkcije.

Sadržaj baze podataka

  • AART metoda
  • Baza podataka
  Broj registriranih spojeva Broj registriranih prijelaza
Pesticidi 457 2631
Unutarnji standardi 22 44

AART metoda registrirana je uz uvjete analize koji odgovaraju registriranim spojevima. Ova značajka omogućuje početak mjerenja bez postavljanja uvjeta analize i parametara analize podataka. Datoteka baze podataka registrirana je s podacima s do šest prijelaza po komponenti. Osim toga, registrirani su retencijski indeksi za sve registrirane spojeve, što omogućuje kreiranje MRM metoda iz retencijskog vremena korigiranog pomoću funkcije AART. *

* Retencijski indeksi registrirani u bazi podataka su izračunati na temelju suvjeta analize registriranih u AART metodi. Ako koristite registrirane retencijske indekse, upotrijebite kolonu naveden u nastavku uz jednake uvjete analize.

Kolona: SH-Rxi®-5Sil MS, 30 m x 0.25 mm I.D., df = 0.25 μm,

Primjenjivi sustavi

GCMS-TQ8040 i GCMS-TQ8030

Radni uvjeti

OS: Microsoft® Windows® 7 Professional
Excel: Microsoft® Excel® 2010 (32-bit verzija), Excel® 2013 (32-bit verzija)
Programska podrška: GCMSsolution ver. 4.20 ili novija

Napomene i mjere opreza

  1. Točnost informacija sadržanih u bazi podataka i korisnost informacija dobivenih kao rezultat korištenja tih podataka nisu zajamčena.
  2. Obavezno testirajte kvalitativne i kvantitativne informacije dobivene s ovom bazom podataka koristeći standardni uzorak za konfirmaciju.
  3. Da biste pouzdano identificirali tvari registrirane u ovoj bazi podataka, izvršite mjerenje pomoću parametara instrumentalne metode uključene u proizvod.

Samo za potrebe istraživanja. Nije za uporabu u dijagnostičkim postupcima.

Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u vašoj zemlji.

Top of This Page