Pametna baza podataka za metabolite

Pametna baza podataka za metabolite je jedina GC-MS/MS komercijalna baza podataka za analizu metabolita na svijetu.

Značajke

Analiza metabolita u biološkim uzorcima

Pametna baza podataka za metabolite  sadrži MRM prijelaze za 475 metabolita koji se obično pronalaze u biološkim uzorcima poput krvi, urina i staničnog materijala, a omogućuje brzi razvoj metode i točnu identifikaciju spojeva. 

Simultana analiza za 475 metabolita uz MRM način snimanja

Baza podataka za metabolite jedina je komercijalna baza podataka za GC-MS /MS analizu metabolita na svijetu. Omogućuje razvoj MRM metoda primjenom instrumenata serije Shimadzu GCMS-TQ. Biološki uzorci mogu sadržavati velik broj metabolita unutar složenih matrica, što otežava identifikaciju i mjerenje ciljanih spojeva tradicionalnim tehnikama. Međutim, maseni detektor s trostrukim kvadrupolom koji omogućuje MRM (multiple reaction monitring) način snimanja koji provodi razdvajanje masa u dva stupnja, uklanjajući matrične smetnje i omogućava detekciju i kvantifikaciju komponenti koje se inače ne mogu analizirati konvencionalnim načinima snimanja, skeniranjem ili SIM-om (single ion monitoring).

 

Metode spremne za upotrebu

Pametna baza podataka za metabolite uključuje metode s potpuno optimiziranim GC parametrima za svaki spoj. Baza podataka uključuje retencijske indekse (RI) za predviđanje vremena zadržavanja spoja (RT).

"Smart MRM" automatski kreira metode iz baze podataka

Jednostavnim odabirom spojeva koji će se mjeriti između onih koji su registrirani u bazi podataka, automatski se kreira metoda s MRM ili Scan/MRM načinom snimanja.

Mjerenje komponenata u tragovima uz MRM način snimanja

Budući da se odvajanje masa izvodi u dva stupnja, MRM način snimanja eliminira negativne efekte ometajućih komponenata i omogućava točnu kvantifikaciju. Uz to, omogućuje lakšu identifikaciju spojeva u odnosu na skeniranje ili SIM način snimanja.

Konfiguracija baze podataka

Pametna baza podataka za metabolite uključuje optimizirane metode i prilagođenu biblioteku masenih spekatra registriranih spojeva. Metode uključuju analitičke uvjete prikladne za analizu registriranih spojeva, te tablicu spojeva i parametre potrebne za obradu podataka. Pored spektara za sve spojeve, prilagođena knjižnica uključuje retencijske indekse, CAS brojeve i strukturne formule.

Klasa spojeva Derivatizacija Način snimanja Broj komponenata
Organske kiseline,
masne kiseline, aminokiseline
šećeri, itd.
TMS*1 Skeniranje 568
MRM 475
Masne kiseline Metilation*2 Skeniranje 50
MRM 50
Aminokiseline EZ:faastTM  Skeniranje 33

* 1: "TMS" označava trimetilsilil derivat, a "Metilacija" označava derivat metil estera.

* 2: Datoteke metoda i knjižnice metil esterifikacije masnih kiselina uključuju podatke kemijske ionizacije (CI) kao i podatke o električnoj ionizaciji (EI).

Podržani modeli

GCMS-TQ seriija, GCMS-QP2010 serija,
GCMSsolution Version 4.2 ili novija
Smart MRM može se koristiti uz GCMS-TQ seriju, GCMS-QP2010 Ultra i SE. Za korištenje Smart MRM programa, potreban je Microsoft Excel 2010 (32-bit verzija) ili Excel 2013 (32-bit verzija).

* Dio ove baze podataka dobiven je kao rezultat razvojnog rada vezanog za projekt "Razvoj temeljnih tehnologija za promicanje industrijske primjene ljudskih matičnih stanica i razvoj temeljnih evaluacijskih tehnologija za praktičnu primjenu ljudskih matičnih stanica", koji je naručila japanska kompanija New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO).

* Dio ove baze podataka dobiven je kao rezultat razvojnog rada vezanog za projekt „Razvoj sustava i tehnologija za napredna mjerenja i analize“, koji je naručila Japanska agencija za znanost i tehnologiju.

Napomene i mjere opreza

  1. Samo za istraživanje. Nije za uporabu u dijagnostičkim postupcima.
  2. Točnost informacija sadržanih u bazi podataka i korisnost informacija dobivenih kao rezultat korištenja tih podataka nisu zajamčena.
  3. Obavezno testirajte kvalitativne i kvantitativne informacije dobivene s ovim sustavom koristeći standardni uzorak za potvrdu.
  4. Da biste pouzdano identificirali tvari registrirane u ovoj bazi podataka, izvršite mjerenje koristeći uvjete iz metode uključene u proizvod.

Samo za potrebe istraživanja. Nije za uporabu u dijagnostičkim postupcima.

Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u vašoj zemlji.

Top of This Page