Pametna forenzička baza podataka

Ova baza podataka podržava kreiranje MRM metoda za forenzičko toksikološke spojeve.

Značajke

1. Podržava kreiranje MRM metoda za forenzičko toksikološke analize uz primjenu GC-MS/MS

Baza podataka sadrži ukupno 201 forenzičko toksikološkh spojeva koji su često uključeni u trovanja, poput sredstava ovisnosti, psihotropnih lijekova, općih lijekova i pesticida, a uključuje 1200 MRM prijelaza. Za sve registrirane spojeve sadrži podatke o MRM prijelazima, kolizijskoj energiji i omjeru iona, tako da nema potrebe za konfiguracijom složenih uvjeta analize. Nadalje, registrirani su retencijski indeksi za sve komponente, što omogućava jednostavno ažuriranje vremena zadržavanja putem funkcije AART (automatsko podešavanje vremena zadržavanja).

2. Osigurava bolju selektivnost i osjetljivost uz MRM način snimanja

Kod GC-MS/MS MRM načina snimanja, razdvajanje masa vrši se u 2 stupnja, pa se pozadinske smetnje iz bioloških uzoraka lako odvajaju od ciljanih spojeva, a forenzičko toksikološke spojevi detektiraju se uz poboljšanu osjetljivost. Stoga je lako utvrditi sadrže li biološki uzorci forenzičko toksikološke tvari, a vrijeme analize znatno je skraćeno.

3. Automatsko kreiranje optimalnih MRM metoda

Smart MRM funkcija automatski kreira MRM metode. U višekomponentnoj simultanoj analizi teško je konfigurirati postavke dwellevent i loop vremena u MRM metodi. Smart MRM, međutim, automatski određuje optimalne postavke mjerenja i kreira metodu visoke osjetljivosti. MRM metoda je stvorena na temelju informacija o vremenu zadržavanja za ciljane spojeve, koristeći AART funkciju. Opsežna podrška za kreiranje MRM metoda

4. Kombinacija s GC/MS forenzičko toksikološkom spektralnom bazom podataka u simultanom Scan/MRM mjerenju

Podaci dobiveni skeniranjem tijekom istovremenog Scan/MRM mjerenja mogu se analizirati pomoću GC/MS forenzičko toksikološke spektralne baze podataka koja se koristi za pretraživanje forenzičkih toksikoloških tvari prisutnih u uzorku Podaci dobiveni MRM načinom snimanja mogu se koristiti za kvantitativnu analizu spojeva u tragovima registriranih u pametnoj forenzičkoj bazi podataka, dok se podaci skeniranja mogu koristiti za pretraživanje toksikoloških spojeva pomoću GC/MS forenzičke toksikološke baze podataka, koja uključuje velik broj spojeva.

Sadržaj baze podataka

Kategorije toksikoloških spojeva registriranih u pametnoj forenzičkoj bazi podataka

  Broj registriranih spojeva u bazi podataka
Sredstva ovisnosti 20
Psihotropni lijekovi 120
Opći lijekovi 20
Pesticidi 40
Rodenticidi 1

AART metoda registrirana je uz uvjete analize koji odgovaraju registriranim spojevima. Ova značajka omogućuje početak mjerenja bez postavljanja uvjeta analize i parametara analize podataka. Datoteka baze podataka registrirana je s podacima s do šest prijelaza po komponenti. Osim toga, registrirani su retencijski indeksi za sve registrirane spojeve, što omogućuje kreiranje MRM metoda iz retencijskog vremena korigiranog pomoću funkcije AART. *

* Retencijski indeksi registrirani u bazi podataka su izračunati na temelju suvjeta analize registriranih u AART metodi. Ako koristite registrirane retencijske indekse, upotrijebite kolonu naveden u nastavku uz jednake uvjete analize.

Predmeti osigurani od strane korisnika

Kolone
: Rxi®-5Sil MS (30 m, 0.25 mm i.d., df=0.25 μm) ili DB-5ms (30 m, 0.25 mm i.d., df=0.25 μm)

n-Alkani
: C8-C40 Alkani, kalibracijski standard (SIGMA-ALDRICH, Cat#: 40147-U)

Primjenjivi sustavi
: GCMS-TQ8040, GCMS-TQ8030

Radni uvjeti
OS: Microsoft® Windows® 7 Professional
Excel: Microsoft® Excel® 2010 (32-bit verzija), Excel® 2013 (32-bit verzija)
Programska podrška: GCMSsolution ver. 4.20 ili novija

Napomene i mjere opreza

  1. Shimadzu ne jamči za točnost informacija uključenih u bazu podataka niti korisnost informacija dobivenih korištenjem baze podataka.
  2. Obavezno izvršite imjerenja koristeći standarde da biste potvrdili kvalitativne i kvantitativne informacije dobivene s danim sustavom.
  3. Da biste pouzdano identificirali registrirane tvari pomoću ove baze podataka, izmjerite uzorke pomoću instrumentalnih parametara navedenih u metodama koje su uključene u proizvod.
  4. Ova baza podataka koristi se u istraživačke svrhe. Ne može se koristiti za kliničku dijagnostiku.

Samo za potrebe istraživanja. Nije za uporabu u dijagnostičkim postupcima.

Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u vašoj zemlji.

Top of This Page