Pametna ekološka baza podataka

Baza podataka za GC/MS analizu onečišćujućih tvari u okolišu

Značajke

Kreirajte MRM metode za GC-MS/MS

Shimadzu pametna ekološka baa podataka sadrži sve informacije potrebne za stvaranje MRM metoda za preko 500 spojeva koji onečišćuju okoliš, uključujući poliklorirane bifenile (PCB), bromirani usporivači plamena (BFR), dioksine, policikličke aromatske ugljikovodike (PAHs), organoklorne pesticide (OCPs) i stabilne izotopski obilježene spojeve koji se obično koriste kao unutarnji standardi. Baza podataka uključuje do šest potpuno optimiziranih MRM prijelaza za sve spojeve, te retencijske indekse (RI) za prilagodbu vremena zadržavanja, CAS brojeve i ostale informacije specifične za pojedini spoj.

Paket baze podataka uključuje i optimizirane analitičke metode za svaku klasu spojeva, informacije o preporučenoj kapilarnoj koloni  te odgovarajući GC temperaturni program, što znatno obrzava proces razvoja metode i početak rada.

Smart MRM funkcija automatski optimizira metode

Smart MRM funkcija omogućuje korisniku da automatski kreira potpuno optimizirane MRM i Scan/MRM metode. Dwell, event, i loop vrijeme unutar GC-MS/MS teško je optimizirati kada treba istodobno analizirati desetke, pa čak i stotine spojeva. Funkcija Smart MRM automatski određuje optimalne postavke dwell, event i loop vremena te kreira MRM i Scan/MRM metode koje pružaju najbolju osjetljivost za sve spojeve u jednoj metodi.

Pouzdano predviđanje retencijskih vremena putem AART funkcije

Funkcija automatskog podešavanja vremena zadržavanja (AART) standardna je funkcija svih Shimadzu GCMS paketa i omogućuje korisniku brzu ijednosavnu prilagodbu vremena zadržavanja u više točaka koristeći temeljni princip retencijskih indeksa. Smart Database serija uključuje RI za sve registrirane spojeve radi jednostavne implementacije AART funkcije.

Konfiguracija baze podataka

Pametna ekološka baza podataka sastoji se od Excel predloška koji sadrži RI, CAS brojeve i optimizirane MRM prijelaze za spojeve prikazane u tablici. Također uključuje datoteke s metodama za prikupljanje i analizu podataka, tako da analiza može započeti bez dugotrajnih priprema.

Registrirani spojevi Broj registriranih spojeva Broj registriranih spojeva označenih stabilnim izotopima
Poliklorirani bifenili 209 45
Bromirani usporivači plamena 55 28
Dioksini 32 26
Policiklički aromatski ugljikovodici 38 37
Organoklorni pesticidi 32 25

Napomena:
Retencijski indeksi registrirani u bazi podataka izračunati su prema uvjetima korištenima u AART metodi.  Ako koristite registrirane retencijske indekse, provedite analizu pri identičnim uvjetima.

Osjetljiva MRM analiza

Analiza PCB u riječnoj vodi
(2,2',5,5'-tetraklorobifenil (#52) kondecntracija u vodi od 0.080 ng/L)

Analiza onečišćujućih tvari u okolišu uz MRM način način snimanja poboljšava osjetljivost i selektivnost u usporedbi sa SIM načinom snimanja, posebno u slučajevima kada ko-ekstrahirani kontaminanti mogu ometati analizu.

Procedura za kreiranje MRM metoda uz primjenu Shimadzu pametne ekološke baze podataka

Primjenjivi modeli
GCMS-TQ8040 i GCMS-TQ8030

Radni uvjeti
OS: Microsoft® Windows® 7 Professional
Excel: Microsoft® Excel® 2010 (32-bit verzija), Excel® 2013 (32-bit verzija)
Programska podrška: GCMSsolution ver. 4.30 ili novija

 

Napomene i mjere opreza

  1. Točnost informacija sadržanih u bazi podataka i korisnost informacija dobivenih kao rezultat korištenja tih podataka nisu zajamčena.
  2. Obavezno testirajte kvalitativne i kvantitativne informacije dobivene s ovim sustavom koristeći standardni uzorak za potvrdu.
  3. Da biste pouzdano identificirali tvari registrirane u ovoj bazi podataka, izvršite mjerenje prema uvjetima unutar metode uključene u proizvod.

Samo za potrebe istraživanja. Nije za uporabu u dijagnostičkim postupcima.

Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u vašoj zemlji.

Top of This Page