Shim-pack GIS serija

Shim-pack GIS serija

Visoka retencija, manji tlak na koloni, visoka inertnost

Kolone Shim-pack GIS-a sadrže silikagel visoke čistoće i vaše su idealne generičke HPLC kolone.

Visoko ujednačene čestice osiguravaju stabilnu stacionarnu fazu i niže tlakove. Shim-pack GIS serija ne samo da smanjuje potrošnju otapala, već smanjuje i opterećenje vašeg sustava. Ravnomjerna površina silike i stabilna kemijska modifikacija osiguravaju visoku ponovljivost analize.

Primjeri analiza

Boje hrane

Pikovi

 1. Tartrazin (žuta)  7.6 mg/L
 2. Amarant (ljubičasta)  3.8 mg/L
 3. Indigo karmin (indigo plava)  7.6 mg/L
 4. Košenil crveno (crveno-smeđa)  3.8 mg/L
 5. Sunset žuto FCF (narančasta)  5.3 mg/L
 6. Naftol žuto S (žuta)  7.6 mg/L
 7. Uranin (žuto-zelena)   3.8 mg/L
 8. E129 (crvena)  5.3 mg/L
 9. Ponceau R (crveno-roza)  7.6 mg/L
 10. Ponceau SX (tamno crvena)  5.3 mg/L
 11. Narančasta I (narančasta)  5.3 mg/L
 12. E143 (plavo-zelena)  3.0 mg/L
 13. Briljant plavo FCF (plava)  3.0 mg/L
 14. Ponceau 3R (tamno crvena)  7.6 mg/L
 15. Eritrozin (ružičasta)  5.3 mg/L
 16. Azurno plava VX (azurno plava)  3.0 mg/L
 17. Narančasta II (narančasta)  7.6 mg/L
 18. Kisela crvena (žarko crvena)  3.0 mg/L

Uvjeti

 Kolona  Shim-pack GIS C18 (150 mmL. x 4.6 mmI.D., 4 μm)
Mobilna faza  A) 10mM Na2HPO4 (pH6.9 ; 10mM NaH2PO4)
 B) CH3CN
 A/B = 90/10 - 50 min - 65/35
Protok  1.0 mL/min
 Detekcija  UV 270 nm
Temperatura kolone  40 °C
 Volumen injektiranja  10 μL

Free Amino acids and Organic acids

Uvjeti

 Kolona  Shim-pack GIS CN
 (250 mmL. x 4.6 mmI.D., 5 μm)
Mobilna faza  20 mM KH2PO4 (pH 4.0; H3PO4)
Protok  1.0 mL/min
 Temperatura pećnice  40 °C
 Detekcija  UV 210 nm
 Volumen injektiranja  5 μL

Specifikacije

  Shim-pack GIS C18 Shim-pack GIS CN
Vezana faza Oktadecilna skupina Cijanopropilna skupina
Način analize Obrnuta faza Obrnuta faza, Normalna faza
Značajke

Visoka retencija, niži tlak

u koloni, visoka inertnost

Prikladna za obrnutu i za

normalnu fazu

Veličina čestica (μm) 2, 3, 4, 5, 10 3, 5
Veličina pore (nm) 10 10
Površina (m2/g) 450 450
Sadržaj ugljika (%) 15 14
Poklopac -
Inertnost ▶▶▶▶▷ -
Raspon pH 2-7.5 2-7.5
 

Top of This Page