Quick-DB za analizu rezidualnih pesticida Ver. 2

Simultani probir 491 pesticida bez analize standardnih uzoraka

Povećan broj reguliranih pesticida unutar PLS regulative za rezidualne poljoprivredne kemikalije u hrani, rezultirao je sve većim brojem uzoraka koji se trebaju analizirati. Povećani troškovi nabave i kontrolni postupci povezani s ovim standardnim uzorcima postali su problem za industriju. Ovaj proizvod sadrži GC-MS (/MS) bazu podataka za analizu sa prethodno registriranim kalibracijskim krivuljama kreiranim uz korištenje surogata pesticida kao unutarnjih standardnih tvari. Ova značajka omogućava brzi pregled rezidualnih pesticida u uzorcima bez upotrebe standardnih uzoraka pesticida. U Ver. 2, broj pesticida koji se mogu analizirati u MRM načinu snimanja je 491. Također, Dodana je i mogućnost prilagodbe baze podataka.

Kvantitativna analiza bez upotrebe standardnih uzoraka

Kvantitativna analiza uz korištenje surogata pesticida kao unutarnjih standarda

U bazi podataka registrirani su analitički uvjeti za 491 pesticida (retencijski indeksi, prijelazi, kalibracijske krivulje itd.). Retencijski indeksi mogu se upotrijebiti uz funkciju automatske prilagodbe vremena zadržavanja (AART) i uz funkciju automatskog kreiranja metoda (Smart MRM) za kreiranje kvantitativnih analitičkih metoda u SIM i MRM načinu rada bez korištenja standardnih uzoraka. Unutar metoda su prethodno registrirane kalibracijskie krivulje geneirane na temelju surogata pesticida kao unutarnjih standarda, što omogućava da se kvantitativne vrijednosti izračunaju bez korištenja kalibracijskih krivulja dobivenih iz standardnih uzoraka.

Kako bi se povećala preciznost kvantitativne analize, kvantitativne vrijednosti moraju se prilagoditi kako bi se nadoknadili gubici tijekom analize i zbog varijacija GC-MS (/MS) osjetljivosti. Korišteno je 19 surogata pesticida označenih stabilnim izotopskim elementima koji se ponašaju gotovo identično ciljanim pesticidima. Kalibracijske krivulje sadržane u ovom proizvodu stvorene su grupiranjem ciljanih pesticida na temelju sličnih ponašanja i fizičkih svojstava, te dodjeljivanjem surogata pesticida sa sličnim fizičkim svojstvima svakoj grupi. Ova značajka omogućava precizan izračun kvantitativnih vrijednosti bez korištenja kalibracijskih krivulja generiranih iz standardnih uzoraka.

Dodjeljivanje surogata pesticida na temelju fizičkih svojstava ciljanih pesticida 

Podešavanje osjeljivosti uz korištenje surogata pesticida 

Surogati pesticida također se mogu koristiti za podešavanje razlika u odzivima ciljanih pesticida primijećenih u kalibracijskim krivuljama i instrumentu korisnika, zbog varijacija u GC-MS (/ MS) osjetljvosti.

Pouzdana detekcija ciljanih pesticida u kompleksnim matricama

Kada se analiziraju uzorci koji sadrže kompleksne matrice, poput onih koji su prošli jednostavnu prethodnu obradu QuEChERS metodom, detekcija i kvantifikacija ne mogu se postići u SIM i MRM načinu snimanja zbog značajnog utjecaja onečišćenja na ciljane pesticide. Korištenje dvije kolone različite polarnosti omogućava maksimalno razdvajanje ciljanih pesticida i kontaminanata. Ovaj je proizvod kompatibilan sa Twin Line MS sustavom i može se koristiti za pouzdano detektiranje pesticida u uzorcima s kompleksnim matricama.


Analiza se može glatko provesti na različitim kolonima bez potrebe za gašenjem MS vakuuma, istovremenim pričvršćivanjem masenog spektrometra na izlaze dvaju različitih kolona instaliranih u dvije odvojene jedinice za injektiranje (vaporizaciju).

Ubrzan rad, od kontrole preciznosti do obrade podataka

Brza kontrola preciznosti uz QA/QC funkcije dizajnirane specifično za analizu pesticida 

Periodična kontrola preciznosti instrumenata potrebna je za održavanje pouzdanosti podataka tijekom svakodnevnih analiza. Ovaj proizvod dolazi s QA/QC metodama kreiranim posebno za analizu pesticida. Ove metode omogućavaju brzu potvrdu statusa instrumenta jednostavnom analizom surogata pesticida prije analize ciljanog uzorka.

Sposobnost prilagođavanja baze podataka

Ovaj je proizvod jedina prilagodljiva baza podataka za probir rezidua pesticida. Dodatni analitički uvjeti (uključujući kalibracijske krivulje) mogu se dodati u bazu podataka. Također, ciljani pesticidi koji se namjeravaju mjeriti mogu se mijenjati za svaki uzorak, što omogućuje korisniku analizu točno određenih pesticida unutar uzorka.

Specifikacije proizvoda

Sadržaj proizvoda

Baza podataka, metode, LabSolutions Insight damlp datoteka, prilagođeni izvještaji

Broj pesticida registriranih u bazu podataka

Za GC-MS (Skeniranje/SIM načini snimanja) 474 spoja (317 za skeniranje, 157 za SIM)
Za GC-MS/MS (MRM način snimanja) 491 spoj

Primjenjivi instrumenti

GC/MS GCMS-TQ8040, GCMS-QP2020, GCMS-QP2010 Ultra
GC/MS programska podrška GCMSsolution (Ver. 4.41 ili novija) + LabSolutions Insight (Ver. 2.00 ili novija)

Potrošni materijal

Kolona 1 SH-Rxi-5Sil MS 30 m x 0.25 mmI.D., df=0.25 mm (P/N S221-75954-30)
Kolona 2 SH-Rtx-200MS 30 m x 0.25 mmI.D., df=0.25 mm (P/N S221-75954-30)
Stakleni insert Prilagođeni SkyTM Liner Splitless Single Taper Gooseneck w/vuna P/N 567366 (Restek)*
Unutarnji standard PL standardi pesticida surogata, mješavina I, II (P/N 99056136, 99056191) (Hayashi Pure Chemical Ind., Ltd.)

*Sky je zaštitni znak Restek korporacije.

Ovaj je proizvod nastao na temelju rezultata dobivenih od strane Aichi znanstvene i tehnološke organizacije ''Knowledge Hub"  istraživačkog projekta te razvojnog projekta vezanog za sigurnost hrane.

  1. Točnost informacija sadržanih u bazi podataka i korisnost informacija dobivenih kao rezultat korištenja tih podataka nisu zajamčena.
  2. Obavezno testirajte kvalitativne i kvantitativne informacije dobivene s ovim sustavom koristeći standardni uzorak za potvrdu.
  3. Da biste pouzdano identificirali tvari registrirane u ovoj bazi podataka, izvršite mjerenje prema uvjetima definiranima u metodi koja dolazi uz proizvod.

Samo za potrebe istraživanja. Nije za uporabu u dijagnostičkim postupcima.

Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u vašoj zemlji.

Top of This Page