Pirolizator-GCMS

Svestran alat za analizu polimera, netopljivih uzoraka i širokog raspona komponenata, koje se ne mogu direktno uvesti u GC sustav.

Sustav koji objedninjuje proces pirolize, plinske kromatografije i masene spektrometrije (Py-GCMS) može se koristiti za karakterizaciju većine materijala, uključujući netopljive i kompleksne materijale , često bez prethodne obrade uzorka, npr. polimeri, plastika, guma, boje, boje, smole, premazi, celuloza, drvo, tekstil, ulja itd. Zbog izravnog unošenja uzorka i kromatografskog odvajanja moguće je analizirati vrlo male količine uzorka i dobiti jedinstvene informacije, koje je nemoguće dobiti drugim analitičkim tehnikama. Multi-Shot pirolizator EGA/PY 3030D s vertikalnom mikro peći je vrhunski model iz serije višenamjenskih pirolizatora koje je razvio Frontier Laboratories Ltd.

Karakterizacija materijala korištenjem različitih analitičkih metoda

Za karakterizaciju vrlo složenih i zahtjevnih uzoraka dostupne su četiri pouzdane analitičke tehnike:

Analiza razvijenog plina (EGA-MS)

Za EGA analizu koristi se kratka i uska (2,5 m, 0,15 mm i.d.) deaktivirana kapilarna cijev bez stacionarne faze kao izravna veza između GC injektora i masenog detektora. Kako je uzorak programiran u određenom temperaturnom rasponu (tj. 40 - 800 ° C), razvijeni plinovi dovode se u detektor bez kromatografskog odvajanja. Rezultat prikazuje jednostavan termogram kao što je diferencijalna termogravimetrijska krivulja za dani uzorak.

Analiza u jednom koraku - single shot analysis (Py-GCMS)

Epruveta za uzorak slobodno pada u prethodno zagrijanu pirolizatorsku peć. Temperatura uzorka raste od ambijentalne temperature do temperature pirolize za manje od 20 msec. Piroliza se odvija odmah i pirolizati se uvode u kapilarnu kolonu za odvajanje bez druge reakcije.

Analiza u dva koraka - double shot analysis (TD/Py-GCMS)

Analiza u dva koraka osigurava informacije o hlapljivim spojevima, npr. monomera ili aditiva te informacije o sadržaju polimera u uzorku. Stoga je analiza uzorka podijeljena u dva koraka:

Korak 1: tijekom procesa toplinske desorpcije uzorak se zagrijava u temperaturnom rasponu te dolazi do otpuštanja hlapljivih spojeva iz uzorka. Hlapljivi spojevi su zadržani na početku GC kolone i analizirani putem GCMS nakon završetka temperaturnog programa pirolizatora.

Korak 2: zaostali uzorak se pirolizira na temperaturi određenoj EGA podacima. Program olakšava identifikaciju polimernog sastava uzorka.

Heart-cut analiza (Heart-cut EGA-GCMS)

U slučajevima kada visoko složeni uzorci zahtijevaju detaljnu analizu, ''Heart-cut'' EGA-GCMS najkorisnija je tehnika za utvrđivanje sastava uzorka. U ovoj se tehnici koristi analiza razvijenog plina (EGA) za dobivanje termograma i svaka temperaturna zona od interesa može se analizirati zasebno. Pomoću heart-cut metode, hlapljive komponente iz pojedinih temperaturnih zona selektivno se uvode u GC kolonu, privremeno se zadržavaju na početku kolone, a u konačnici se analiziraju pomoću GCMS. Ova tehnika omogućava detaljnu karakterizaciju polimera kao i analizu ciljanog spoja u složenim matricama, npr. analiza aditiva u mineralnom ulju.

Značajke Multi-Shot pirolizatora EGA/PY-3030D

- brzo zagrijavanje (600 ° C / min) i hlađenje (100 ° C / min)

- Visokotemperaturna piroliza do 1050 ° C

- Izvrsne performanse zahvaljujući preciznoj kontroli temperature, inertnom putu uzorka, bez mrtvog volumena, bez hladnih točaka

- Namjenski uzorkivači za unos uzorka, npr. Mikro reakcijski uzorkivač, UV uzorkivač 

- Specijalna SW pretraživanja i razne biblioteke (Aditivi-, Pirogram-, Pirolizat-, EGA-knjižnica)

- Korisni dodaci: Auto-Shot uzorkivač (kapacitet: 48 uzoraka)

Krio-zamka (Micro Jet Cryo Trap), GCMS adapter bez prozračivanja

Selektor plina nosioca (za pirolizu u atmosferi zraka)

Visokotemperaturne kapilarne kolone (Ultra Alloy)

Samo za potrebe istraživanja. Nije za uporabu u dijagnostičkim postupcima.

Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u vašoj zemlji.

Top of This Page