Py-Screener sustav

Znatno pojednostavljuje dosad zahtjevne analize 

Py-Screener sustav dizajniran je za ispitivanje ftalatnih estera u polimerima. Upotreba ftalatnih estera u pakiranju igračaka i hrane trenutno je ograničena. Očekivano je da će ovi spojevi biti posebno regulirani u skladu s Direktivom o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS (II) direktiva) u Europi. Pirolizator GC / MS (Py-GC / MS) koristi se za selektivnu detekciju i kvantificiranje ftalatnih estera termički termički ekstrahiranih iz uzoraka. Ovaj sustav probira sastoji se od alata za uzorkovanje, posebnih standarda i posebnog softvera kojim lako mogu upravljati i početnici.

Budućnost

Jednostavan za upotrebu

Organska otapala nisu potrebna za pripremu uzorka

Analitički standardi i ispitni uzorci mogu se pripremiti bez korištenja organskih otapala. Da biste pripremili uzorak, samo pomoću rezača uklonite dio iz materijala za ispitivanje, stavite ga u čašu za uzorak te ga izvažite. Videozapisi za pripremu uzoraka pružaju podršku tako da čak i početnici mogu lako pripremiti uzorke.


Videozapisi pripreme uzorka

Videozapisi pripreme uzorka

Videozapise o pripremi uzoraka možete pregledati na pametnim uređajima. Korisničko ime i lozinka priloženi uz proizvod potrebni su za pristup ovoj vezi.  (Sample Preparation Videos)

Jednostavan za upotrebu uz primjenu odgovarajućeg softvera

Korištenjem prilagođenog softvera operacije su jednostavne, čak i za početnike. Da biste automatski započeli kontinuirane analize, samo postavite pripremljene standarde i ispitne uzorke u automatski uzorkivač, te unesite broj uzoraka, nazive uzoraka i njihovu težinu. Kontinuirana mjerenja mogu se provesti preko noći, tako da se dnevno može mjeriti do približno 30 uzoraka.

Py-Screener programska podrška

Prikaz rasporeda mjerenja

Tablični prikaz koncentracija i definiranih kriterija olakšava obradu rezultata.

Koncentracije ciljanih komponenti detektirane u kontinuiranim mjerenjima prikazane su u tablici i obojene ovisno o postavljenim kriterijima raspona koncentracija. Rezultati kontinuirano izmjerenih ispitnih uzoraka mogu se provjeriti na prvi pogled. Također, sustav je opremljen funkcijama za kontrolu točnosti kako bi se osigurala pouzdanost koncentracija slijepih proba, osjetljivost instrumenta i drugi podaci, pa se čak i početnici mogu biti sigurni u pouzdanost mjerenja.

Svi potrebni materijali su dostupni.

Analitički standardi za ovaj sustav razvijeni su u suradnji s SGS Japan, liderom na tržištu za RoHS testove. Standardi za potvrdu osjetljivosti, kvantifikaciju i blank testove mogu se pripremiti jednostavnim probijanjem dijela standardnog materijala pomoću mikro-probijača. Alat potreban za pripremu uzoraka razvijen je od strane Frontier Laboratories Ltd.

Standardi koji sadrže ftalatne estere za Py-GC/MS

Pribor za uzorkovanje

Detaljna podrška za održavanje

Korištenjem Navigatora za održavanje, postupci prikladni za održavanje pirolizatora i GC/MS mogu se izvesti jednostavno i pouzdano. Uključeni su postupci lociranja i rješavanja curenja, a kompleti s uobičajenim zamjenskim dijelovima pojednostavljuju postupke održavanja i rješavanja problema.


Maintenance Navigator Windows

Programska podrška

Ovaj se proizvod sastoji od posebnoe programska podrške, datoteka s metodama za Py i GC/MS, datoteka sekvenci uzoraka (batch datoteka), prilagođenih oblika izvještaja i datoteka s oznakama za LabSolutions Insight.

Naziv spoja Tip
DIBP Ftalatni esteri
DBP
BBP
DEHP
DNOP
DINP
DIDP
Heksabromociklododekan Bromirani usporivači gorenja
Tetra-BDE (BDE-47)
Penta-BDE (BDE-100)
Penta-BDE (BDE-99)
Heksa-BDE (BDE-154)
Heksa-BDE (BDE-153)
Hepta-BDE (BDE-183)
Octa-BDE (BDE-197+204)
Nona-BDE
Deka-BDE (BDE-209)
Deka-BB (BB-209)

Primjenjivi modeli

GC/MS GCMS-QP2010 Ultra
Pirolizator EGA-PY3030D + AS-1020E
GCMS programska podrška GCMSsolution Ver. 4.3 ili novija + LabSolutions Insight
Py programska podrška EGA_PY3030D Ver. 1.54 ili novija
  1. Ne garantiramo točnost podataka sadržanih u postojećim metodama ili korisnost rezultata dobivenih na temelju tih podataka.
  2. Da biste točno identificirali registrirane tvari, izvršite mjerenja pomoću definiranih uvjeta unutar metoda sadržanih u proizvodu.

Samo za potrebe istraživanja. Nije za uporabu u dijagnostičkim postupcima.

Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u vašoj zemlji.

Top of This Page