Plinska kromatografija

 
Plinski kromatoraf (GC) je analitički instrument koji mjeri sastav različitih komponenti u uzorku. Analiza koja se obavlja plinskim kromatografom se zove plinska kromatografija.
Načelo plinske kromatografije: Uzorak injektiran u instrument ulazi u plinski tok koji ga prenosi do cijevi za odvajanje koja se zove "kolona". (Kao tzv. plin nositelj se koriste helij ili dušik.) Različite komponente se dijele unutar kolone. Detektor mjeri količinu komponenti koje izlaze iz kolone. Za mjerenje uzorka nepoznate koncentracije, u instrument se ubacuje standardni uzorak poznate koncentracije. Standardno vrijeme zadržavanja vrška uzorka i površina se uspoređuju s testnim uzorkom i izračunava se njegova koncentracija.

Product Lineup

Nexis GC-2030

  • Dizajniran s aspekta analitičara   Analitičari će uvelike...

GC-2014

  • Versatile standard Capillary and Packed Gas Chromatograph...

GC-2025

  • GC-2025 Energy-Saving Gas Chromatograph  ...

MDGC-2010

  • The MDGC-2010 System uses the new and innovative technique of Multiple-heart-...