Plinska kromatografija

Plinski kromatoraf (GC) je analitički instrument koji mjeri sastav različitih komponenti u uzorku. Analiza koja se provodi plinskim kromatografom zove se plinska kromatografija.

Načelo plinske kromatografije: Uzorak injektiran u instrument ulazi u plinski tok koji ga prenosi do cijevi za separaciju koja se zove "kolona". (Kao tzv. plin nosioc koriste se helij ili dušik.) Različite komponente separiraju se unutar kolone. Detektor mjeri količinu komponenti koje izlaze iz kolone. Kako bi se odredila koncentracija analita u nepoznatom uzorku, potrebno je najprije analizirati standardne uzorke poznatih koncentracija analita od interesa. Retencijsko vrijeme i površina ispod pika komponenata unutar standardnog uzorka uspoređuju se s nepoznatim uzorkom te se izračunava njegova koncentracija.

Od 1956. kada je predstavljan naš prvi GC, Shimadzu razvija razna inovativna rješenja za plinsku kromatografiju. Linija proizvoda Shimadzu GC-a obuhvaća najširu ponudu GC modela, omogućavajući korisniku pronalazak adekvatnog instrumenta koji odgovara njegovim potrebama. Kombinacija inženjerske stručnosti i sposobnosti osluškivanja potreba kupaca, rezultirala je širokim nizom GC-ova, rukovanja uzorcima i rješenja za obradu podataka.

Linija proizvoda

Nexis GC-2030

The Nexis GC-2030, Shimadzu's premier gas chromatograph, offers a modern approach to a ...

Nexis SCD-2030

Nexis™ SCD-2030 je sustav za plinsku kromatografiju s kemiluminiscentnom detekcijom sumpornih spojeva.

GC-2010 Pro

GC-2010 Pro predstavlja novu generaciju rutinskih GC sustava. Brzo grijanje i hlađenje pećnice smanjuju vrijeme trajanja analize i omogućavaju analizu većeg broja uzoraka. Temeljen na GC-2010 Plus tehnologiji, kombinira jednostavno korištenje i učinkovitu analizu uz izvrsnu osjetljivost i preciznost.

GC-2014

Standardni plinski kromatograf za široku upotrebu uz primjenu kapilarnih i pakiranih kolona.

GC-2025

GC-2025 Plinski kromatograf koji štedi energiju.

MDGC-2010

Sustav MDGC-2010 koristi novu i inovativnu višedimenzionalnu ''heart-cutting'' tehniku.

Namjenski sustavi za specifične analize

Dodatna oprema i dijelovi

Top of This Page