Farmakokinetička analiza

* Prodajno područje: Sva područja osim Sjeverne Amerike

U farmakokinetičkoj analizi iMScope TRIO omogućuje da se distribucija nepromjenjenih i metaboliziranih lijekova istovremeno preslikava u jednom mjerenju, bez označavanja. Promjer lasera koji se koristi tijekom snimanja masene spektrometrije pomoću iMScope TRIO kontinuirano se mijenja od 5 do 200 µm, nudeći prostornu razlučivost od niske do visoke, čime se osiguravaju efikasne analize.

Farmakokinetička analiza miša s primijenjenim olaparibom

Korištenjem miša primijenjenog olaparibom vizualizirano je farmakokinetičko stanje tumora. Na taj se način snimanje masenom spektrometrijom koristi čak i u fazi kliničkog ispitivanja lijekova, a ne samo tijekom osnovnog istraživanja.

Farmakokinetička analiza miša s primijenjenim paklitakselom / micelarnim paklitakselom 

Pokazuje da micelacija poznatog sredstva protiv karcinoma paklitaksela poboljšava njegovo zadržavanje unutar tumora. Slijedom toga, snimanje masene spektrometrije koristi se i za DDS istraživanje.

Analizu je provelo Odjel za razvojnu terapiju, Istraživački centar za inovativnu onkologiju, Nacionalna bolnica za liječenje raka - Istok (Japan).

 

Samo za potrebe istraživanja. Nije za upotrebu u dijagnostičkim postupcima. 

Stranica može sadržavati proizvode koji nisu dostupni u Vašoj regiji, stoga molimo kontaktirajte kako bismo provjerili njihovu dostupnost.

Top of This Page