Opcije za proširenje Vaše produktivnosti

Simultana kontrola do tri injektorske jedinice i četiri detektora 

Mogu se odabrati do četiri vrste injektorskih jedinica ili šest vrsta detektora, ovisno o cilju analize i komponentama od interesa. Četiri detektora mogu se istovremeno kontrolirati pomoću LabSolutions programske podrške.

Injektorske ulazne jedinice

Split /Splitless injektor

SPL‒2030

‒ Otvor za injektiranje može se otvoriti ili zatvoriti bez alata, što olakšava zamjenu inserta. Osigurava hermetičko zatvaranje čak i pri visokim temperaturama i tlakovima.

‒ Standardna konfiguracija podržava GC analize velike brzine uz kapilarne kolone uskog otvora.

‒ Funkcija za smanjenu potrošnju plina nosioca smanjuje smanjuje protok plina nosioca kroz razdjelni kanal (split).

‒ Omogućuje primjenu visokotlačnog injektiranja.

On‒Column injektor

OCI‒2030

‒ Uzorci se mogu injektirati primjenom hladnog injektiranja direktno na kolonu (on‒column injektiranje - OCI).

‒ Korištenjem opcionalnog OCI inserta, hladno on‒column injektiranje omogućuje da se kapilarne kolone uskog otvora spoje direktno na detektor bez predkolone unutarnjeg promjera 0.53 mm.(Press‒Tight konektor nije potreban).

‒ Podržava analizu spojeva s visokom temperaturom vrelišta (ravnolančani ugljikovodici sa 100 ili više atoma ugljika)

‒ Istovremeno se mogu instalirati dvije OCI jedinice.

Direktna injektorska jedinica

WBI‒2030

‒ Otvor za injektiranje može se otvoriti ili zatvoriti bez alata, što olakšava zamjenu inserta. Osigurava hermetičko zatvaranje čak i pri visokim temperaturama i tlakovima.

‒ Opremljen kanalom za ispiranje septe.

‒ Pojednostavljuje staklene inserte za splitless analize (patentirano).

Napomena: Kontaktirajte Vašeg Shimadzu predstavnika ukoliko povezujete pakiranu kolonu.

Injektor s programibilnom temperaturom vaporizacije

PTV‒2030

‒ Uzorci se mogu injektirati uz korištenje PTV metode.

‒ Koristi inertni kvarcni insert otporan na temperaturu.

‒ Istovremeno se mogu instalirati dvije PTV jedinice.

Detektori

Plameno ionizacijski detektor

FID‒2030

Sve organske komponente

‒ Optimizirana stuktura mlaznica i kolektora osiguravaju veću osjetljivost nego prijašnji modeli.

‒ Poboljšana kontrola instrumenta i veća stabilnost regulatora protoka rezultiraju nižim šumovima i najvećom osjetljivosti u svijetu*

‒ Automatsko paljenje, ponovno paljenje i gašenje plamena su standardne funkcije.

‒ Također uključuje funkciju upozorenja za smanjenje tlaka plina na nulu nakon neočekivanog gašenja plamena vodika.

‒ Kako bi se spriječilo pogrešno povezivanje cijevi za vodik, na spojevima su korišteni obrnuti navoji.

‒ Moguće je instalirati opcionalnu funkciju nadzora plamena.

Plameno fotometrijski detektor

FPD‒2030

Organski spojevi s fosforom

Spojevi koji sadrže sumpor

‒ Novi optički sustav sa naprednim sustavom dvostrukog fokusa čini ovaj detektor najosjetljivijim detektorom ovog tipa na svijetu*.

‒ Struktura mlaznica spriječava adsorpciju i razgradnju komponenata unutar uzorka, a poboljšana struktura mlaznica dodatno stabilizira plamen.

‒ Namjenski ventilator za hlađenje kompaktno je ugrađen u detektor te omogućuje rad na vrlo visokim temperaturama (450 °C).

‒ Kako bi se spriječilo pogrešno povezivanje cijevi za vodik, na spojevima su korišteni obrnuti navoji.

‒ Uz korištenje LabSolutions programske podrške, preporučeni protoci za detektor mogu se automatski namjestiti kako bi se postigla optimalna osjetljivost, jednostavno se odabere tip filtera (za fosfor, sumpor ili kositar).

Detektor toplinske provodnosti

TCD‒2030
(za kapilarne kolone)

Anorganski plinovi

Visoko koncentrirani organski spojevi

‒ Mikro ćelija osigurava dobivanje oštrih pikova.

‒ Poboljšana struktura rezultira kraćim vremenom stabilizacije u odnosu na prijašnje modele. Omogućuje pouzdaniju analizu na koju znatno manje utječe temperatura pećnice za kolonu.

Plameno termionski detektor

FTD(NPD)‒2030

Organski spojevi s dušikom

Organski spojevi s fosforom

‒ Poboljšani kolektor smanjuje pojavu negativnih pikova kao rezultat nečistoća unutar uzorka.

‒ Kolektori se mogu zamijeniti bez alata.

‒ Korištenje pribora za regeneraciju alkalijskog izvora (opcionalno) može reducirati tekuće troškove.

‒ Kako bi se spriječilo pogrešno povezivanje cijevi za vodik, na spojevima su korišteni obrnuti navoji.

Detektor hvatanja elektrona

ECD‒2010 Exceed

Elektrofilne komponente

‒ Redizajnirana unutarnja struktura osigurava veću izdržljivost i osjetljivost te širi dinamički raspon, što čini ovaj ECD detektor detektorom s najboljim performansama u svijetu*.

‒ Optimizirana struktura ECD ćelije omogućuje najveću osjetljivost ovog tipa detektora u svijetu.

Detektor barijerne ionizacije

BID‒2030

Anorganski plinovi niske koncentracije
Organski spojevi

‒ Širok raspon spojeva, osim He i Ne mogu se detektirati s visokom osjetljivošću.

‒ Osigurava preko 100 puta veću osjetljivost od TCD detektora i 1.5 puta veću osjetljivost od FID-a.

‒ Izvor plazme koji ne dodiruje elektordu spriječava visoke temperature elektrode. Posljedično, gotovo nikad ne dolazi do oštećenja elektorde što osigurava dugotrajnu analitičku stabilnost.

* Od svibnja 2017,prema Shimadzu istraživanju

NNapomene: U nekim zemljama je potrebna rautorizacija odgovarajućeg tijela za regulaciju radioizotopa prije kupnje ili korištenja ovog detektora.

(Kontaktirajte Vašeg Shimadzu predstavnika za detalje.)

Top of This Page