MDGC-2010

Sustav MDGC-2010 koristi novu i inovativnu višedimenzionalnu ''heart-cutting'' tehniku.

Za razliku od konvencionalnih ''deans'' sustava prebacivanja, višedimenzionalni ''heart cut'' sustav ne pokazuje pomak u retencijskom vremenu, čak ni nakon nekoliko rezova u prvoj dimenziji. Naravno, retencijska vremena u drugoj dimenziji pokazuju izvanrednu stabilnost, kao što je uobičajeno prilikom korištenja Shimadzu plinskih kromatografa.

Multidimenzionalni GC / GCMS sustav vrši separaciju pomoću dvije kolone različitih karakteristika. Sustav se temelji na mehanizmu prema kojem se komponente koje nisu separirane u prvoj koloni uvode ("heart-cut") u drugu kolonu različitih karakteristika. To omogućuje analizu s razinom separacije koja se ne može postići konvencionalnom analizom koja podrazmijeva samo jednu kolonu.

  • Optimiziran sustav visokih performansi
  • Poboljšanje radne učinkovitosti uz superiornu operativnost
  • Širok izbor različitih sustava / veće jednostavnosti održavanja
  • Intuitivno upravljanje podržano MDGC programskim paketom MDGCsolution

Glavne MDGC primjene

  • Analiza specifičnih komponenata u uzorcima koji sadrže nekoliko matrica naftnih proizvoda (npr. benzin, blago ulje i kerozin), aroma (npr. hrana i piće) i optičkih izomera
  • Analiza finih kemijskih proizvoda i nečistoća u sirovinama; manje pikovi prikriveni glavnim komponentama
  • Analiza štetnih komponenata u uzorcima iz okoliša

''Multi-dean'' mehanizam prebacivanja u MDGC / GCMS-2010 koristi kapilarnu metodu s malim mrtvim volumenom. Budući da je unutarnja površina bila podvrgnuta procesu deaktivacije, čak i pri analizi alkohola s visokim polaritetom, oblik pika je isti kao onaj dobiven GC analizom. Zbog navedenog, postignut je superiorni nivo reproducibilnosti pikova te je moguća analiza s visokom razinom kvantitativne točnosti.

Također, nakon što ''multi-dean'' mehanizam prebacivanja provede tzv. ''heart-cutting'', retencijska vremena pikova eluiranih iz prve kolone teško se mijenjaju. Posljedično, ''heart-cutting'' program može se lako kreirati, bez obzira na trajanje ili broj ''heart-cutting''-a, i to specificiranjem vremena koja obuhvaćaju dijelove s nedovoljnom separacijom i ciljanim komponentama u kromatogramu dobivenog s prvom kolonom bez ''heart-cutting''-a.

Top of This Page