Biblioteke masenih spektara i baze podataka

Baze podataka za brzi probir analita

Quick-DB Brzi probir rezidualnih pesticida u uzorcima hrane.
Forenzičko toksikološka baza podataka Brza identifikacija forenzičko toksikoloških spojeva.
Compound Composer programska podrška Približne kvantitativne vrijednosti za opasne kemikalije mogu se potvrditi bez upotrebe standardnog uzorka. Vremena zadržavanja, maseni spektri i kalibracijske krivulje za oko 942 opasnih kemikalija registrirani su u bazi podataka. U kombinaciji s predviđanjem vremena zadržavanja pomoću n-alkana, baza podataka podržava vrlo pouzdanu identifikaciju spojeva.

Baze podataka za kvantitativnu analizu, metode

Pametna ekološka baza podataka Baza podataka koja podržava kreiranje MRM metoda za razne onečišćujuće spojeve u okolišu.
Pametna baza podataka za metabolite Baza podataka koja podržava kreiranje MRM metoda za analizu metabolita.
Pametna forenzička baza podataka Baza podataka koja podržava kreiranje MRM metoda za forenzičko toksikološke spojeve.
Pametna baza podataka za pesticide Baza podataka koja podržava kreiranje MRM metoda za rezidualne pesticide u kompleksnim matricama.
Forenzičko toksikološka baza podataka Brza identifikacija forenzičko toksikoloških spojeva.
Paket metoda Ver.2 za rezidualne pesticide u hrani
Metode uključene u ovaj paket unaprijed su registrirane s optimiziranim analitičkim uvjetima i informacijama i spojevima, što omogućava korisnicima da započnu analizu uzoraka više komponenti bez potrebe za dugotrajnim razvojem metoda. Također, informacije o 542 pesticida koji se mogu analizirati u skladu s PLS regulativom unaprijed su registrirane.

Spektralne biblioteke

Biblioteke masenih spektara

NIST biblioteka Glavna biblioteka sadrži  masene spektre za 242,466 generalnih spojeva, a 33,782 tih spektara registrirano je u pod-biblioteci (2014 izdanje).
Wiley biblioteka Ova biblioteka sadrži masene spektre za 638,000 generalnih spojeva (10. izdanje)
MPW biblioteka za lijekove Ova biblioteka sadrži masene spektre za 8650 spojeva, uključujući lijekove, otrove, pesticide i spojeve koji onečišćuju okoliš.
Biblioteka za pesticide Ovo je biblioteka koja sadrži masene spektre za 578 spojeva izmjerenih metodom elektronske ionizacije (EI) i 383 spoja izmjerena metodom negativne kemijske ionizacije (NCI). Vrlo pouzdana identifikacija moguća je kombiniranjem masenih spekatra izmjerenih EI i NCI modulom. Biblioteka također uključuje metodu za analizu rezidualnih pesticida u hrani i vodovodnoj vodi.
FFNSC (Biblioteka za okusne i mirisne spojeve prirodnog ili umjetnog porijekla)  Ovo je bibilioteka za identifikaciju 3000 različitih okusnih i mirisnih spojeva. Biblioteka sadrži masne spektre kao i retencijske indekse. Upotreba retencijskih indeksa omogućava usporedbu spektara čak i za uzorke koji sadrže izomere i kompleksne matrikse. Maseni spektri i retencijski indeksi registrirani u FFNSC GC/MS knjižnici dobiveni su korištenjem Shimadzu GCMS-QP2010.
VOC analiza S/W Ovaj softver sadrži biblioteku koja sadrži masene spektre za 74 VOC (hlapljivi organski spojevi).

GCMSsolution opcionalni softver

Compound Composer softver za simultanu analizu
 

Compound Composer softver omogućava dobivanje približnih kvantitativnih vrijednosti za opasne kemikalije bez upotrebe standardnog uzorka. Vremena zadržavanja, maseni spektri i kalibracijske krivulje za oko 942 opasnih kemikalija registrirani su u bazi podataka. U kombinaciji s predviđanjem vremena zadržavanja pomoću n-alkana, baza podataka podržava vrlo pouzdanu identifikaciju spojeva.

Samo za potrebe istraživanja. Nije za uporabu u dijagnostičkim postupcima.

Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u vašoj zemlji.

Top of This Page