Jednostavna obrada podataka

Jednostavna obrada podataka

Preglednik kvantitativnih rezultata

Kvantitativni preglednik omogućava korisniku pregled više skupova podataka u istom prozoru. To omogućava provjeru kromatograma i kvantitativne rezultate iz više uzoraka uz minimalno prebacivanje između prozora.

Omogućuje točnu identifikaciju spojeva

U analizi rezidua pesticida u hrani, ukoliko su koncentracije vrlo niske i postoji utjecaj matrice, identifikacija pikova može zahtjevna. Da bi se olakšala identifikacija, kromatogrami iz ovog programa mogu se paralelno uspoređivati s kromatogramima dobivenim na nižoj razini detekcije i s kromatogramima ekstrakcijskih uzoraka s dodanim pesticidima. Ova značajka omogućuje bolju i lakšu identifikaciju spojeva. Uz GC/MS podatke, podaci dobiveni s GC detektorima, poput FPD-a i ECD-a, mogu se istovremeno uspoređivati.

Pretraživanje spektara na temelju sličnosti i retencijskog indeksa

Konvencionalno pretraživanje knjižnica prema metodi spektralne sličnosti, često ukazuje na velik broj potencijalnih kandidata što otežava identifikaciju, posebice ukoliko uzorak uključuje izomere i mnogo matriksa. GCMSsolution pruža "pretraživanje sličnosti uz retencijski indeks", uz korištenje retencijskih indeksa registriranih u FFNSC GC/MS Library Ver.1.3. Ova funkcija omogućuje pouzdano i lakše pretraživanje čak i za složene uzorke. Rezultati se mogu prikazati kao izvještaji u elektroničkoj ili tvrdoj kopiji. * FFNSC GC / MS Library Ver.1.3 može se koristiti za GCMSsolution Ver 2.4 ili noviji, ili Ver 1.2 su1 ili noviji. GCMSsolution Ver 2.4 ili noviji potreban je za  pretraživanje spektara na temelju sličnosti i retencijskog indeksa.

Prilagodljiv izgled izvještaja

Kreirajte svoje prilagođeno izvješće odabirom širokog raspona opcija, uključujući kromatograme, spektre, rezultate pretraživanja spektra i rezultate kvantitativne analize. Ili odaberite jedan od gotovih predložaka za kvantitativnu i kvalitativnu analizu, a nakon što je odabran željeni format, izvještaji istog formata mogu se kreirati jednostavnim odabirom naziva datoteke izvještaja.

Makro funkcije za kreiranje izvještaja

Makro funkcije koje olakšavaju prikazivanje potrebnih informacija u izvještajima omogućuju prikaz različitih raspona informacija. Mogu se upotrijebiti jednostavnim dodavanjem varijabli za podatke prikazane u prozoru pomoći, u dijaloške okvire vezane za svojstva pojedinih stavki izvještaja.

Samo za potrebe istraživanja. Nije za uporabu u dijagnostičkim postupcima.

Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u vašoj zemlji.

Top of This Page