LabTotal Vial

Gubite li dragocjene uzorke zbog Vaših vijala?

Adsorpcija vijala utječe na točnost rezultata Vaše analize. Neke vijale za uzorke imaju značajnu sposobnost adsorpcije, zbog čega nisu uvijek mogući ponovljivi rezultati. 

Ali sada… imate Shimadzu LabTotal vijale!

Tri značajke Shimadzu LabTotal vijale

  • Smanjuje adsorpciju bazičnih komponenata na površini staklene vijale.
    Ova značajka poboljšava kvantitativnu točnost prilikom analize bazičnih spojeva u tragovima.
  • Uključeni certifikat kvalitete označava visoku kvalitetu vijale.
    Ovaj proizvod se može koristiti kao vijala kod analiza visoke osjetljivosti u konvencionalnoj LC i LC/MS te GC/MS analizi.
  • Široki otvor s unaprijed postavljenim čepom i septom osiguravaju jednostavnost korištenja.
    Time se skraćuje vrijeme potrebno za pripremu uzorka i smanjuje se ljudska pogreška.

Reducirana adsorpcija bazičnih spojeva

Adsorpcija bazičnih spojeva, što je glavni nedostatak staklenih vijala, svedena je na minimum. Kao rezultat dobivaju se ponovljivi rezultati bez prevelikih promjena kroz vrijeme.

Dostupan certifikat o kvaliteti za masenu spektrometriju

Analize potvrđuju odsutnost komponenata eluiranih iz vijale u nasumičnim provjerama na LC/MS/MS I GC/MS/MS sustavima. Prema tome, ovaj proizvod je pouzdan i može se koristiti bez brige o zaostalim komponentama iz same vijale.

Vijala širokog grla, s unaprijed postavljenom septom i čepom

Lab Total vijale dizajnirane su na način da su donji kutevi vijale lako dostupni prilikom korištenja 100 μL-mikropipete , što znatno olakšava uzimanje i ispuštanje uzorka iz vijale.Također, uz vijalu su uključene naljepnice za označavanje vijala.

Specifikacije

 
Naziv proizvoda LabTotal Vial certificirani paket
P/N 227-34001-01
Materijal vijale Transparentno staklo s naljepnicom za lako označavanje
Vanjski promjer vijale 12 mm
Gornji promjer vijale 9.0 mm
Materijal čepa / boja polipropilen / crno
Materijal septe PTFE / silikon

Samo za potrebe istraživanja. Nije za uporabu u dijagnostičkim postupcima. Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u Vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u Vašoj zemlji.

Top of This Page