LabSolutions Insight

Ubrzava pregled kvantitativnih rezultata i povećava produktivnost

Učinkovitost laboratorija temelji se na visoko automatiziranim platformama masene spektrometrije koja isporučuje velike količine visokokvalitetnih podataka. Međutim, ručni pregled podataka može povećati vrijeme potrebno za obradu rezultata i smanjiti produktivnost. Brojne funkcionalnosti LabSolutions Insight programske podrške omogućuju jednostavan i brz postupak pregleda podataka.

Pojednostavljuje kvantitativni pregled podataka i optimizira tijek rada

Brzi pregled rezultata koji odstupaju od zadanih kriterija : skup podesivih kriterija označavanja, temeljen na industrijskom standardu kvalitete, omogućuje brzu identifikaciju pikova koje je potrebno dodatno pregledati. Uz samo jedan klik, automatski se prikazuju pikovi za pregled.
Napredne postavke označavanja : dostupno je više od 75 različitih kriterija za označavanje koji automatiziraju pregled podataka. Fleksibilnost kriterija označavanja osigurava jednostavno postavljanje graničnih vrijednosti za označavanje (primjerice, gornja i donja granica mogu se primijeniti kod analiza sigurnosti hrane ili prilikom pregleda kliničkih podataka) te za provjeru kvalitete pikova i pouzdanosti ispitivanja.
Fleksibilno pretraživanje, filtriranje i sortiranje podataka : skupovi velikog broja podataka koji sadrže mnogo ciljanih spojeva često rezultiraju složenim radnim prostorima za pregled kvantitativnih podataka. Insight omogućuje pretraživanje, filtriranje i sortiranje podataka iz tablice kvantitativnih rezultata, osiguravajući fleksibilan, jednostavan alat za pregled i ponovnu obradu podataka.
Razni alati za pregled podataka : uštedite vrijeme pregledom označenih pikova kromatograma u modulu pregleda uzorka (Sample Survey) ili brzo provjerite kvalitetu pikova u modulu detaljnog pregleda (Compound Detail).
Brza provjera kvantitativnog ponašanja : prikaz interaktivne kalibracijske krivulje omogućava jednostavnu provjeru kvantitativnog ponašanja spoja promjenom parametara regresijskog modela ili isključenjem/ uključenjem kalibracijskih točaka.
Više radnih prostora : Insight podržava pregled podataka putem mreže, što omogućuje daljinski pregled podataka, te omogućuje prikaz s više prozora za dva zaslona.
Jednostavnost i intuitivnost : intuitivan način rada uz jednostavne ikone ubrzava pregled pikova i izvještavanje o rezultatima.

Intuitivan prikaz podataka

Insight intuitivni prikaz podataka stvara fleksibilan radni prostor za naglašavanje informacija kako bi se provjerila kvaliteta pikova i performanse ispitivanja. Oznake su postavljene na način da prikazuju spojeve iznad gornje i ispod donje postavljene granice.


Brzi pregled rezultata koji odstupaju od zadanih kriterija

Ubrzava proces pregleda rezultata

Fleksibilnost oznaka i mogućnost ponovne integracije pikova

Kriteriji za označavanje i brzi pregled rezultata koji odstupaju od zadanih kriterija: u modulu pregleda uzorka (Sample Survey) pikovi se mogu lako filtrirati i pregledati uz pomoć oznaka u boji. Insight provjerava svaki spoj u skupu podataka i postavlja odgovarajuće oznake na temelju zadanih kriterija za određenu metodu. Svi spojevi bez oznake mogu se priložiti u izvještaju, a označeni spojevi odabiru se za daljnji pregled podataka.


Napredne postavke označavanja

Napredno filtriranje i sortiranje podataka

U tablici rezultata svaki se stupac može filtrirati prema korisnički definiranim kriterijima i razvrstati. Filtrirani/sortirani oblik tablice može se lako kopirati i zalijepiti u Excel radi izvještavanja.

Pregled pikova i ponovna integracija

Svaki spoj može se ponovno integrirarti, a podaci ponovno obrađivati.

Napredan izgled izvještaja

Izvješća se mogu ispisati u formatu optimiziranom za višestruku analizu podataka, uz sažetak svih potrebnih podataka, kao što su kromatogrami, ionski omjeri i vrijednosti koncentracija. Uz to, funkcija označavanja može se koristiti za ispis spojeva s kvantitativnim vrijednostima koje prelaze određene kriterije ili se detektirani spojevi mogu ispisati, smanjujući vrijeme za provjeru podataka i troškove ispisa. Kvantitativne informacije (vrijednosti površine ispod pika ili omjera površina) također se mogu prikazati kao CSV datoteke za upotrebu u multivarijantnoj analizi.

Fleksibilne opcije radnog prostora

Pregled podataka u više prozora na različitim zaslonima

Kako bi se postupak pregleda velike količine podataka olakšao, Insight omogućuje pregled podataka u više prozora na različitim zaslonima. Pregled podataka umodulu pregleda uzorka može se prilagoditi različitim prikazima podataka, uključujući normalizirani prikaz, kako bi se vizualizirali spojevi iznad postavljene granične vrijednosti (uzorci sa spojevima iznad granične vrijednosti označeni su crvenom bojom, što odgovara oznaci za prijelaz gornjeg praga).

Zaslon 1: prilagođavanje prikaza rezultata tablice ovisno o potrebama pregleda velike količine podataka.

Zaslon 2: Pregledavanje podataka (Sample Survey

Promjena prikaza podataka: vizualizacija svakog pika može se promijeniti kako bi se prikazali ioni za kvalifikaciju i ioni za kvantifikaciju, zajedno uz podatke vezane za unutarnji standard. Kako se individualne postavke mogu razlikovati, izgled se također može promijeniti da bi se prikazao vertikalni ili vodoravni prikaz pika.

Mogućnosti pojedinačnog prikaza kromatograma ili preklapanja kromatograma: jednostavno odaberite željeni prikaz podataka kako biste prilagodili svoj doživljaj.tacked or overlaid display options: simply select the preferred data view to help personalize your experience.

Konfiguracije sustava uz korištenje više klijentskih računala

Različiti podaci mogu se pregledati ili potvrditi pomoću više klijentskih računala povezanih putem LAN ili druge mreže. Ako se koristi više sustava, podaci dobiveni iz svakog sustava mogu se pregledati s bilo kojeg klijentskog računala. Čak i u slučaju više analitičara koji koriste isti sustav, mogućnost odvajanja obrade rezultata od samog mjerenja poboljšava radnu učinkovitost.

Samo za potrebe istraživanja. Nije za uporabu u dijagnostičkim postupcima.

Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u vašoj zemlji.or

Top of This Page