Kolone za ultrabrze analize

Shim-pack HR-ODS

Shim-pack HR-ODS kolone omogućuju analize visoke rezolucije uz korištenje konvencionalnih HPLC sustava. Unutar kolone nalaze se čestice stacionarne faze veličine 3 μm, koje omogućuju približno 30000 teoretskih stupnjeva kod konvencionalnih HPLC sustava uz minimalan tlak na kolonu. 

Moguće je koristiti postojeću HPLC oprema, a rukovanje je slično rukovanju konvencionalnim kolonama, što čini Shim-pack HR-ODS kolonu vrlo jednostavnom za korištenje.

Postiže rezoluciju usporedivu s UHPLC kolonom, ali na približno 3/5 vrijednosti tlaka

Dizajnirana da zadovolji zahtjevima jednostavne analize visoke rezolucije uz postojeće HPLC sustave, Shim-pack HR-ODS 250 mmL. × 3 mmI.D. kolona postiže rezoluciju usporedivu s UHPLC kolonama.  Idući primjer pokazuje usporedbu s kromatogramom dobivenim na UHPLC koloni. Uspoređujući sedmi pik na oba kromatograma, oba imaju broj teoretskih stupnjeva veći 30000 iz čega je vidljivo da Shim-pack HR-ODS postiže rezoluciju usporedivu s rezolucijom UHPLC kolone. Nadalje, budući da je tlak od približno 32 MPa suzdržan na 3/5 tlaka UHPLC kolone, jasno je da se ova kolona može koristiti  uz HPLC sustave opće namjene.

Analiza uzoraka s konvencionalnim sustavima uz visoku rezoluciju

Shim-pack HR-ODS kolona osigurava visoku rezoluciju, usporedivu s UHPLC sustavima, čak i prilikom primjene konvencionalnih HPLC sustava. Kao primjer, kao nečistoća je analiziran kiselo razgrađen rezerpin. Budući da je tlak sustava oko 30 MPa ili manje, vidljivo je da se visoka rezolucija može postići i uz primjenu  konvencionalnih  HPLC sustava.

Linija proizvoda

Shim-pack HR-ODS linija obuhvaća dimenzije kolone prikazane niže. Uz kolonu od 250 mm namijenjenu za analize visoke rezolucije, dostupne su i veličine od 100 mm i 250 mm. Ove kolone osiguravaju kraće vrijeme analize u odnosu na kolone uz veličinu čestica od 5 μm. Shimadzu može omogućiti optimalnu kolonu prikladnu za Vaše potrebe, bilo da se radi o visokoj rezoluciji uz konvencionalan HPLC sustav ili kraćem vremenu trajanja analize.

Kolona
Veličina
čestica
Maksimalan
tlak
Veličina
kolone
2.1 mmI.D. 3.0 mmI.D.
Shim-pack
HR-ODS
3.0 μm 50 MPa 100 mm
150 mm
200 mm

Specifikacije

Shim-pack HR-ODS

Kolona
Veličina
čestica
Veličina
pora
Modifikacija
površine
pH
raspon
Maksimalni tlak Maksimalna temperatura
Shim-pack
HR-ODS
3.0 μm 10 nm - - 50 Mpa -
 
 
Samo za potrebe istraživanja. Nije za uporabu u dijagnostičkim postupcima. Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u vašoj zemlji.

Top of This Page