Kolone za SFC

Značajke

Kada se provodi analiza s Nexera UC sustavom za superkritičnu tekućinsku kromatografiju, difuzija uzorka u mobilnoj fazi je visoka u usporedbi s tekućinskom kromatografijom, a ponašanje pri separaciji značajno se mijenja ovisno o tipu korištenja kolona.
Serija Shim-pack UC-X dizajnirana je s različitim stacionarnim fazama što ju čini pogodnom za analizu različitih spojeva.

Postizanje veće brzine i učinkovitosti

Serija Shim-pack UC-X pruža različite stacionarne faze pogodne za korištenje uz mobilne faze visoke difuzije i tekućeg ugljikovog dioksida niske viskoznosti.
Vrijeme analize može se smanjiti uz visoku brzinu protoka bez negativnog utjecaja na učinkovitost separacija. Dodatno, brzina analize koja je ograničena na HPLC-u, može se povećati.

Širok raspon stacionarnih faza zadovoljava različite potrebe

Serija Shim-pack UC-X obuhvaća osam tipova stacionarnih faza i veličina kako bi zadovoljila različite potrebe istraživanja i razvoja.

Visoka izdržljivost i stabilna obnovljivost

Shim-pack UC-X postiže visoku inertnost za poboljšanu preciznost analize i veću izdržljivost kolona. Jednolika površina od silika gela i stabilna kemijska struktura također osiguravaju visoku reproducibilnost analize.

Specifikacije

Shim-pack UC RP UC GIS II UC Phenyl UC CN
Vezana stacionarna faza Oktadecilne skupine + polarne funkcionalne skupine Oktadecilne skupine Fenilne skupine Cijanopropilne skupine
Veličina čestica (μm) 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5
Maksimalni radni tlak (MPa) 20 20 20 20
Veličina pora (nm) 10 10 10 10
Površina (m2/g) 450 450 450 450
Sadržaj ugljika
(Carbon Loading)
9 % 11 % 9.5 % 14 %
Tolerancija tlaka (MPa) 50 (3μm), 30 (5μm) 50 (3μm), 30 (5μm) 50 (3μm), 30 (5μm) 50 (3μm), 30 (5μm)
Volumen pore (mL/g) 1.05 1.05 1.05 1.05
Završetak za blokiranje
rezidualnih silanola
- - -
pH raspon 2 - 7.5 2 - 7.5 2 - 7.5 2 - 7.5
USP kod L1 L1 L11 L10
Shim-pack UC Diol UC Sil UC Amide UC NH2
Vezana stacionarna faza Diolna skupina - Karbamolna skupina Aminopropilna Skupina
Veličina čestica (μm) 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5
Maksimalni radni tlak (MPa) 20 20 20 20
Veličina pora (nm) 10 10 10 10
Površina (m2/g) 450 450 450 450
Sadržaj ugljika
(Carbon Loading)
20 % - 18 % 8 %
Tolerancija tlaka (MPa) 50 (3μm), 30 (5μm) 50 (3μm), 30 (5μm) 50 (3μm), 30 (5μm) 50 (3μm), 30 (5μm)
Volumen pora (mL/g) 1.05 1.05 1.05 1.05
Završetak za blokiranje
rezidualnih silanola
- - - -
pH raspon 2 - 7.5 2 - 7.5 2 - 7.5 2 - 7.5
USP kod L20 L3 - L8

Primjeri analize

Izomeri tokoferola

Usporedba retencije i rezolucije izomera tokoferola između LC i SFC stanja

Izomeri i strukturno slični spojevi koje je teško odvojiti mogu se analizirati Nexera UC i Shim-pack UC serijom kolona pri velikoj brzini. U ovom primjeru četiri vrste tokoferolnih izomera analizirane su pomoću Nexera UC i Shim-pack UC Sil. Kao što je prikazano na desnoj strani, vrijeme analize je smanjeno na jednu trećinu vremena postignutog konvencionalnim HPLC postupkom, dok je rezolucija poboljšana.

Klase fosfolipida

Analiza klasa fosfolipida

Primjer s lijeve strane prikazuje rezultate analize klase fosfolipida gdje je korišten Shim-pack UC-X Diol kolona s Nexera UC. Kolona ODS Shim-pack UC-X GIS II također se može koristiti za analizu molekularnih vrsta fosfolipida s istim modifikatorima. Nexera UC i Shim-pack serija UC-X idealni su za analizu složenih uzoraka.

Različite vrste pesticida sa širokim rasponom polariteta

Istovremena analiza različitih vrsta pesticida sa širokim rasponom polariteta od hidrofobnih do hidrofilnih postignuta je korištenjem Nexera UC using Shim-pack UC-X RP.
Shim-pack UCX-RP sadrži polarnu funkcionalnu skupinu ugrađenu između površine sicilija i skupine C18. To omogućuje koloni da analizira širok raspon komponenti od hidrofobnih do hidrofilnih.
Istodobna analiza različitih vrsta komponenata sada se može učinkovitije izvoditi korištenjem Nexera UC i Shim-pack UC-X serije.

No. komponenta logP
1 Karbofuran 7.4
2 Etofenproks 6.9
3 Fenpropatrin 6.0
4 Piriproksifen 5.0
5 Piraklostrobin 4.0
6 Linuron 3.0
7 Aminokarb 1.9
8 Etoksiulfuron 1.0
9 Halosulfuron metil 0.0
10 Bentazon -0.5
11 Klorsulfuron -1.0
12 Rimsulfuron -1.5
13 Nikosulfuron -1.8
14 Vamidotion -4.2

Analiza pesticida

Isključivo za svrhu istraživanja. Nije prigodno za dijagnostičke svrhe.

Stranica može sadržavati reference proizvoda koji su nedostupni u Vašoj zemlji. Molimo Vas da nas kontaktirate kako bi provjerili dostupnost.

Top of This Page