Kolone za posebnu namjenu

Shim-pack MAqC-ODS I kolone za kromatografiju reverznih faza pakirane su silika gelom koji sadrži metal i dodanu oktadecilsililnu skupinu (ODS). Osim hidrofobnih karakteristika ODS-a, sadržaj metala također omogućuje efekt izmjene kationa što povećava zadržavanje bazičnih spojeva. Prema tome, to omogućava upotrebu samo puferne otopine kao mobilne faze za analize kod kojih je bilo potrebno tretiranje reagensom ionskog para. Također, na ovaj način omogućava se korištenje gradijentnog ispiranja. Ove karakteristike su posebno korisne za analizu vitamina i farmaceutskih pripravaka koji su topljivi u vodi i koji sadrže veliku količinu bazičnih spojeva.

Primjeri simultane analize vitamina topivih u vodi

Vitamini topljivi u vodi sadrže visoko polarne bazične komponente za koje se zna da pokazuju slabu retenciju u načinu obrnute faze. Prema tome, kod tipičnih ODS kolona, kao što je Shim-pack VP-ODS, reagens ionskog para se dodaje u mobilnu fazu za analizu. Međutim, upotrebom reagensa ionskog para otežava se gradijentno ispiranje što rezultira širenjem pikova komponenata koje kasnije eluiraju i smanjenom osjetljivošću. Osim toga, vrijeme potrebno za pripremu mobilnih faza i kondicioniranje kolone također predstavlja svojevrstan problem.

Ipak, budući da Shim-pack MAqC-ODS I omogućuje korištenje gradijentnog ispiranja, na ovaj način se može skratiti vrijeme analize uz dobivanje vrlo oštrih pikova čak i za komponente koje kasnije eluiraju.
Primjerice, riboflavin, koji eluira kao zadnji pik s tipičnom ODS kolonom, detektiran je 3 puta većom osjetljivošću uz upotrebu Shim-pack MAqC-ODS I kolone.

Shim-pack MAqC-ODS I

Veličina kolone 150 mmL. x 4.6 mmI.D., 5 μm
Mobilna faza A) 10 mmol/L fosfatni (Na) pufer (pH 2.6) B) Acetonitril
Vrijeme programa B Konc. 1% (0 min) → 1% (2.5 min) →
50% (10 min) → 1% (10.01 min → 15
min)
Detekcija UV 210 nm
Protok 1.2 mL/min
Volumen injektiranja 10 μL
Temperatura kolone 40 °C

Shim-pack VP-ODS

Veličina kolone 150 mmL. x 4.6 mmI.D., 5 μm
Mobilna faza A) 100 mmol/L fosfatni (Na) pufer (pH 2.1) koji sadrži 0.8 mmol/L natrijev 1-oktansulfonat B) Acetonitril A/B = 10/1 (v/v)
Detekcija UV 210 nm
Protok 1.2 mL/min
Volumen injektiranja 10 μL
Temperatura kolone 40 °C

Primjer analize nečistoća u farmaceutskoj industriji

Mnogi lijekovi su bazični spojevi. Većina nečistoća u lijekovima, kao što su neizreagirani sastojci, nusproizvodi i produkti razgradnje, su visoko polarne bazične tvari. Shodno tome, analiza pikova nečistoća upotrebom LC/MS može biti otežana kada sadrži nehlapljivi ionski par reagensa.
U sljedećem primjeru analize famotidina, korištenjem Co-Sense LC/MS automatske predobrade za desaltiranje mobilne faze pomoću Shim-pack MAqC-ODS I kolone, omogućena je analiza pomoću LC/MS. Dok tipična ODS kolona (Shim-pack VP ODS) detektira 12 vrsta nečistoća, Shim-pack MAqC-ODS cts detektira 20 tipova nečistoća zbog specifičnosti separacije i gradijentnog ispiranja.

Shim-pack MAqC-ODS I

Veličina kolone 150 mmL. x 4.6 mmI.D., 5 μm
Mobilna faza A) 10 mmol/L fosfatni (Na) pufer (pH 2.6) B) Acetonitril
Vrijeme programa B Konc. 8% (0 min) → 8% (5 min) →
50% (12 min) → 8% (12-20 min)
Detekcija UV 254 nm
Protok 1.0 mL/min
Volumen injektiranja 5 μL
Temperatura kolone 25 °C

Shim-pack VP-ODS

Veličiina kolone 150 mmL. x 4.6 mmI.D., 5 μm
Mobilna faza 2 g of natrijev 1-heptansulfonat otopljen je u 900 mL vode, a octena kiselina(100) dodana je da se dobije pH of 3.0. Nadodana je voda do 1000 mL. 240 mL acetonitrila i 40 mL metanola su potom dodani u ovu otopinu.
Detekcija UV 254 nm
Protok 0.5 mL/min
Volumen injektiranja 5 μL
Temperatura kolone 25 °C

Primjer analize hladnog lijeka

Gradijentno ispiranje s kolonom Shim-pack MAqC-ODS upotrijebljeno je za istovremenu analizu komponenata sadržanih u komercijalnom hladnom lijeku bez recepta. Sposobnost upotrebe gradijentnog ispiranja omogućuje dobivanje oštrih vrhova, čak i za komponente sporo eluiraju, slično kao u gornjim primjerima topivih u vodi vitamina i nečistoća.

Mobilna faza A) 20 mmol/L fosfatni (Na) pufer (pH 2.5) B) Acetonitril
Vrijeme programa B Konc.1% (0 min) → 1% (2min) → 50% (8 min) → 50% (18 min) → 1% (18.01 min → 23 min)
Detekcija UV 220 nm
Protok 1.0 mL/min
Volumen injektiranja 10 μL
Temperatura kolone 40 °C

Informacije o proizvodu

Naziv proizvoda Unutarnji promjer Dužina Veličina čestice Maksimalni radni tlak
Shim-pack MAqC-ODS I 4.6 mm 150 mm 5 μm Približno 20 MPa

Bilješke
Za učinkovitu upotrebu kolone:

1) Da bi se povećala retencija bazičnih spojeva upotrijebite otopinu pufera pH u rasponu od 2 do 4.
2) U slučaju baznih supstanci, moguće je poboljšati oblik pika povećanjem koncentracije soli puferne otopine.
3) Eluiranje bazičnih spojeva je brže povećanjem koncentracije soli te je moguće prilagoditi retenciju koncentracijom soli.

Proizvod je razvijen u suradnji s Eisai Co., Ltd.

* Izgled i specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Isključivo za svrhu istraživanja. Nije prikladno za dijagnostičke procedure.

Stranica može sadržavati reference proizvoda koji nisu dostupni u Vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bi provjerili dostupnost.

Top of This Page