Ulazne septe

Ulazne septe

''Low bleeding'' septa ne eliminira u potpunosti pojavu ispuštanja hlapljivih spojeva iz septe. Tip isparavanja ovisi o septi koja se primjenjuje, a ova pojava rezultira različitim oblicima kromatograma. U slučaju visoke osjetljivosti, potrebno je odabrati septu kod koje se isparavanje hlapljivih spojeva iz septe neće pojaviti u trenutku kada interferira s pikom ciljanog spoja. Ova pojava može se smanjiti ukoliko se provede kondicioniranje u trajanju od nekoliko sati između 200 °C and 250 °C nakon ekstrakcije s heksanom.

Ukoliko se za AOC koristi šprica, preporuča se zamijeniti septu nakon otprilike 100 injektiranja. Ako je vanjski promjer igle ''gastight'' šprice deblji, preporuča se zamjena nakon otprilike 50 injektiranja.

Standardne septe

Opis P/N Boja Značajke
Premium zelene septe
(50 pcs)
(50 pcs)
 
 
 
 
227-35004-01
 
 
 
 
Zelena
 
 
 
 
"Low bleeding" septa kombinira znatno dulji vijek trajanja, slabo propuštanje i slabo prianjanje za injektiranje.
Maksimalna temperatura (podešena temperatura injektiranja): 350 ° C

Dodatne opcije

Opis P/N Boja Značajke
 Standard type
Standardni tip
(20 pcs)
201-35584 Bijela Septa opće namjene
 LL Septum
LL septa
(dugi vijek trajanja, 20 pcs)
221-48972-91 Plava
 
Ova septa osigurava veću izdržljivost u usporedbi s konvencionalnom septom, a istovremeno produljuje vijek trajanja. Eliminiran je problem prianjanja na komori za isparavanje tijekom kontinuirane upotrebe na visokim temperaturama koji se javlja uz primjenu konvencionalne septe.
 
Prikladno za analize visoke osjetljivosti
Maksimalna temperatura (podešena temperatura injektiranja): 450°C
 HT Septum
HT septa
(otpornost na visoke temperature, 20 pcs)
221-48398-91 Smeđa

Korištenjem HT septe ublažava se problem vezan uz smanjen vijek trajanja zbog kontinuiranog zagrijavanja komore za isparavanje na 450 °C. Korištenjem ove septe isparavanje hlapljivih spojeva iz same septe prilikom rada na višim temperaturama je manje nego kod LL septe. Eliminiran je problem prianjanja na komori za isparavanje tijekom kontinuirane upotrebe na visokim temperaturama koji se javlja uz primjenu konvencionalne septe.

Prikladan za visoko osjetljive analize na visokim temperaturama
Maksimalna temperatura (podešena temperatura injektiranja): 450°C


 
 Low-bleed Septum
''Low-bleed'' septa
(25 pcs)
221-76650-01 Zelena Septa na koju najmanje utječe plastifikator. Bolja prevencija oštećenja septe.
Slabo ispuštanje hlapljivih spojeva iz septe, prikladna za analize visoke osjetljivosti
Enduro Blue Septum
''Enduro Blue'' septa
(50 pcs)
221-75180 Svijetlo plava
Slabo ispuštanje hlapljivih spojeva iz septe, prikladna za visoko osjetljive analize pri visokim temperaturama.
Maksimalna temperatura (podešena temperatura injektiranja): 350°C
Thermogreen
Standard / Preporučeni standard
Detalji 
(10 pcs)
221-35507-01SP Zelena Visoko temperaturna ''Thermogreen'' septa, u zelenoj boji s maksimalnom temperaturom injektiranja 450°C 
Thermogreen
Standard / Preporučeni standard
Detalji
(50 pcs)
221-35507-02SP Zelena
Visoko temperaturna ''Thermogreen'' septa, u zelenoj boji s maksimalnom temperaturom injektiranja 450°C
Septe pirolizatora
(5 pcs)
(50 pcs)
980-13409 Crvena

Obrađena površina septe za analizu s GCMS pirolizatorom.
Maksimalna temperatura (podešena temperatura injektiranja): 400 ° C

Detaljnije dimenzije i svojstva možete dobiti na zahtjev. Isključivo za potrebe istraživanja. Nije prikladno za dijagnostičke procedure. Internetska stranica može sadržavati proizvode koji nisu dostupni u Vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bi provjerili dostupnost.

Top of This Page