Softver Imaging Mass Solution Ver.1.1

* Prodajno područje: Sva područja osim Sjeverne Amerike

Velika raznolikost statističkih analiza i prilagođenost korisnicima

1. Funkcija statističke analize za snimanje slika

Statistička analiza

Statistička analiza omogućuje jednostavno izvlačenje jedinstvene raspodjele molekula. Slika u ovisnosti o vrijednosti m / z se može izravno odabrati ne samo iz spektra, već i iz statističke analize.

PCA analiza

PCA organizira sve detektirane pikove (m / z vrijednosti) na temelju faktora opterećenja (težinski koeficijenti dodijeljeni pojedinim pikovima). Kad su pikovi raspoređeni u nizu, MS slike mogu oblikovati nekoliko obrazaca koji predstavljaju glavne komponente. Stoga PCA može biti posebno koristan za pronalaženje iona koji pokazuju specifične lokalizacije. Ova značajka pomaže u pružanju višestruke analize podataka.

ROI analiza  

ROI analiza pomaže istražiti i usporediti tvari u dvije određene regije interesa (regije A i B, u gornjem primjeru) kako bi se utvrdilo koje su tvari povećane ili smanjene u svakoj regiji. Na primjer, ako se količina određene molekule poveća u regiji karcinoma, tada se to tretira kao potencijalni biomarker raka.

HCA analiza

HCA (hijerarhijska analiza klastera - eng. Hierarchical Cluster Analysis) stvara grozdove (grupe) koji se sastoje od sličnih tvari iz mješavine različitih karakterističnih molekula i klasificira ciljne tvari iz podataka o distribuciji. Čak i u slučaju da su ciljane tvari ranije određene, mogu se pokazati i druge tvari slične raspodjele.

2. Jednostavne funkcije usporedne analize

Izdanje podataka
 

Kombinirajte i normalizirajte više podataka za komparativnu analizu. Omogućite obradu s više od propisanog broja uzoračkih točaka (preko 250 na svakoj strani). Korištenjem funkcije analize ROI, moguća je komparativna analiza između dva različita ranije dobivena analitička rezultata, koja omogućuje definirati razliku generiranu u specifičnim analitičkim uvjetima.

3. Dostupno u kompatibilnom formatu

Pretvorba podataka
 

Kompatibilno s imzML. Analizirajte format nakon pretvorbe u imd.format. Pretvorite podatke iz profila (spektra i lokalnog položaja) AXIMA i MALDI-7090 i optičkih slika u novi format dostupan za čitanje u Imaging MS softveru. Napomena: Gore navedeni sustavi imaju gornje granice veličine baze podataka. Koristite softver za izdavanje podataka da biste smanjili veličinu ako je veća od ograničenja.

Zaslon
 

Odabir pikova i označavanje m / z slike glatko se premještaju iz statističke analize. Na m / z prikazu slike može se preklapati više m / z slika.

Površina listova m / z slike (LDI 50 μm nagib, m / z 191.4), prikazivanje pojedinačne m / z slike, odabir područja i usporedba spektra mogući su na ekranu.


Preklapanje (mišji mozak 5µm područje)

Ovaj je proizvod postignuće programa „Razvoja sustava i tehnologije za napredna mjerenja i analize“ Japanske agencije za znanost i tehnologiju.

Samo za potrebe istraživanja. Nije za korištenje u dijagnostičkim procedurama. 

Stranica može sadržavati proizvode koji nisu dostupni u Vašoj zemlji, stoga molimo da kontaktirate kako bismo provjerili njihovu raspoloživost. 

Top of This Page