Slikovna masena spektrometrija

Linija proizvoda

MALDI-7090

MALDI-7090 je namijenjen proteomici i snimanju tkiva. Kombinira veliku Shimadzu MALDI TOF-TOF masenu spektrometrijsku stručnost s novom patentiranom tehnologijom...

iMLayer

Kristalno jasan prikaz: Revolucionarna priprema uzoraka za snimanje MS-om...

iMLayer AERO

Sustav za sublimacijsku depoziciju matriksa

iMScope QT

The iMScope QT boasts not only fusion with morphology studies but also excellent speed,

MALDI-8030

Benchtop MALDI-linear-TOF with +/- polarity switching

Top of This Page