Izjava o ropstvu i trgovini ljudima FY2021

Zakon o modernom ropstvu Ujedinjenog Kraljevstva iz 2015. je britanski zakon donesen u listopadu 2015. koji je potiče našu tvrtku da svake godine objavljuje Izjavu o zlouporabi prisilnog rada, trgovine ljudima i dužničkog ropstva. Shimadzu podupire ovaj zakon na način da izričito odbija bilo koju vrstu modernog ropstva. 

Imenovan zakon UK-a je u skladu s globalno primjenjivim Shimadzu Etičkim kodeksom koji upućuje i obvezuje poštivanje svih zakona i regulativa, a posebno onih propisa u vezi s zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, posebno jednakog posupanja, pravo na plaćeni rad i minimalnu plaću. 

Primjenjive interne mjere priopćavanja i promicanja etičkih i moralnih vrijednosti naše tvrtke i osiguravanje poštivanja istih:

  • Etički kodeks sa čijim odredbama se upoznaje svaki novi zaposlenik prije početka rada,
  • Interna redovita obuka o Etičkom kodeksu za svo osoblje,
  • Informacije i dostupnost etičkih pravila tvrtke putem e-objavljivanja,
  • Zaposlenike se obavještava o ažuriranim izmjenama zakona i propisa. 

Da bismo udovoljili zahtjevima Zakona o modernom ropstvu i Zakona o minimalnoj plaći u svim trgovinskim odnosima, od naših dobavljača tražimo pismene potvrde u obliku ažuriranog obrasca za procjenu dobavljača kojim se jamči da će se eksplicitno zaključiti ugovor tek ukoliko se izvođač složi sa spomenutim uvjetima. To bi značilo da našim prihvaćanjem narudžbe, izvođač jamči da niti on, niti njegovi dobavljači ili kooperanti, ni u kojem obliku ne upravljaju niti podržavaju bilo koju vrstu modernog ropstva.

Vaš Shimadzu d.o.o.

Arhiva:

Izjava 2019/2020

Izjava 2018/2019

Izjava 2017/2018

Izjava 2016/2017

Izjava 2015/2016

Top of This Page