Analiza velike brzine

* Prodajno područje: Sva područja osim Sjeverne Amerike

Seminolipidi u testisu miša 

Uzorci se mjere brzinom od 6 piksela u sekundi, što drastično skraćuje vaše vrijeme eksperimenta. U ovom primjeru, distribucija semolipida u testisu miša uspješno je prikazana unutar 3 sata (kvadrat 2,5 mm).

* Vrijeme ionizacije: 50 ms, raspon masa: m / z 500–1000, MS način rada

Optička slika

MS slika

Slike pokazuju karakteristične raspodjele semolipida (m / z 795,5 i 809,5) i fosfatidilinozitola (m / z 885,5) u mišjim testisima. U ovom primjeru, 9-aminoakridin je u obliku pare nanesen na matricu uzorka, a maseni spektri su izmjereni u negativnom načinu mjerenja. Spektri negativnih iona jednostavniji su od pozitivnih iona, što olakšava prepoznavanje ciljnih molekula. Negativna ionska analiza često se koristi za analizu metabolita niske molekularne težine.

Samo za potrebe istraživanja. Nije za upotrebu u dijagnostičkim postupcima. 

Stranica može sadržavati proizvode koje nisu dostupni u Vašoj regiji, stoga molimo da kontaktirate kako bismo provjerili njihovu raspoloživost. 

Top of This Page