GCMS-QP2020

GC-MS sustav za vrlo brze analize koje osiguravaju visoku osjetljivost i produktivnost

Važnost analitičkih instrumenata visokih performansi za praćenje mikroskopskih količina spojeva povezanih sa onečišćenjem okoliša i zdravljem ljudi, kao i za razvoj i procjenu novih, visoko funkcionalnih materijala i kemijskih proizvoda i dalje raste. GCMS-QP2020 dizajniran je tako da zadovolji ove potrebe. S poboljšanom funkcionalnošću instrumenta, softverom za analizu, bazama podataka i sustavom uvođenja uzoraka, GCMS-QP2020 pomoći će maksimiziranju mogućnosti vaše laboratorija.,

he importance of high-performance analytical instruments for monitoring microscopic quantities of compounds related to environmental pollution and human health, and for developing and evaluating new, highly functional materials and chemical products continues to grow. The GCMS-QP2020 has been designed to meet these needs. Featuring enhanced instrument functionality, analysis software, databases, and a sample introduction system, the GCMS-QP2020 will help maximize the capabilities of your laboratory.

Osigurava veću osjetljivost i smanjuje operativne troškove

Vakuum sustav uključuje novu diferencijalnu turbomolekularnu pumpu i postiže maksimalnu osjetljivost u svim uvjetima GC analize. Osim helija, sustav može raditi s vodikom ili dušikom kao plinom nosiocem, što smanjuje troškova rada. Osim toga, mogućnost brze analize visoke osjetljivosti skraćuje vrijeme trajanja analize i maksimizira laboratorijsku produktivnost.

Poboljšana učinkovitost višekomponentne simultane analize

Softverski paket GCMS Insight dramatično poboljšava osjetljivost i učinkovitost višekomponentnih simultanih analiza. Program  Smart SIM kreira metode koje pružaju veću osjetljivost u višekomponentnim analizama. Nadalje, LabSolutions Insight, značajno skraćuje vrijeme potrebno za kvantitativnu analizu podataka što drastično povećava učinkovitost obrade podataka.

Baze podataka koje sadrže informacije o retencijskim indeksima

Dostupne su baze podataka koje odgovaraju različitim zahtjevima, uključujući analizu okolišnih uzoraka, analizu hrane, analizu okusnih komponenata i forenzičku analizu. Sve baze podataka uključuju retencijske indekse, tako da možete započeti analizu čak i bez standardnih uzoraka. Retencijski indeksi također se mogu koristiti za jednostavno stvaranje preciznih metoda za različite kvalitativne i kvantitativne analize.

Konfigurirajte optimalan sustav prilagođen Vašim zahtjevima

Pomoću sustava za injektiranje uzorka koji odgovara stanju uzorka i koncentracijama komponenata koje se mjere, kao i dvodimenzijskog kromatografskog sustava koji u potpunosti koristi mogućnost skeniranja velike brzine, možete konfigurirati optimalne sustave za analizu koji će odgovarati Vašim analitičkim potrebama. Budući da su svi navedeni sustavi podržani od strane Shimadzu, možete ih nesmeteno koristiti.

Samo za potrebe istraživanja. Nije za uporabu u dijagnostičkim postupcima.

Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u vašoj zemlji.

Top of This Page