GC potrošni materijal

Linija proizvoda

Syringes

Syringe Selection Guide If a syringe is being used by hand, a manual syringe should be...

SPE šprice

PRIPREMA UZORKA – MEPSTM je mikroekstrakcija na pakiranom sorbentu i...

Ulazne septe

Ulazne septe ''Low bleeding'' septa ne eliminira u potpunosti pojavu ispuštanja hlapljivih spojeva iz septe. Tip...

Ulazni inserti

UVOĐENJE UZORKA – GC ulazni inserti GC ulazni insert djeluje kao...

Ferule i spojnice

SEPARACIJA - Spojnice Ferule su dostupne u širokom rasponu materijala,...

Filter plina

Nečistoće u plinovima kao što su ugljikovodici, vlaga i kisik, mogu kontaminirati plinski tok i...

Top of This Page