Analizator mirisa

Analitički sustav za pouzdanu identifikaciju mirisnih spojeva 

Rješavanje problema s određenim mirisima zahtijeva identifikaciju tvari koje uzrokuju miris. Međutim, za točnu i pouzdanu identifikaciju potrebno je relevantno znanje, primjerice koje vrste spojeva mogu uzrokovati mirise te informacije o karakteristikama mirisa i graničnoj vrijednosti za osjet određenog mirisa. Ovaj sustav kombinira bazu podataka uobičajenih mirisnih spojeva i odgovarajućih osjetnih informacija (karakteristike mirisa i granične vrijednosti) sa sustavom plinske kromatografije i masene spektrometrije (GC-MS). Ovaj sustav predstavlja potpuno rješenje za analizu mirisa.

Značajke

1. Baza podataka za analizu mirisnih spojeva

  • Registriraju se sve tvari za koje je prethodno dokazano da uzrokuju određeni miris.
  • Točna identifikacija i laka kvantifikacija moguća su čak i bez standardnih uzoraka.
  • Tvari koje uzrokuju mirise mogu se prepoznati na temelju mirisnih karakteristika i graničnih vrijednosti mirisa.

2. Analitički sustav za pouzdanu identifikaciju mirisnih spojeva ​

  • Tri različite vrste kolona mogu se odabrati za otkrivanje širokog spektra komponenti uz visoku osjetljivost.
  • MRM i SIM analiza mogu detektirati granične vrijednosti koncentracija za pojedine mirise.
  • Mirisi se mogu učinkovito potvrditi pomoću funkcije prikaza predviđenog vremena zadržavanja.

3. Sustav prilagođen aplikaciji

  • Može se konfigurirati optimalan sustav, uključujući jedinicu za predobradu.

Samo za potrebe istraživanja. Nije za uporabu u dijagnostičkim postupcima.

Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u vašoj zemlji.

Top of This Page