Široka mogućnost nadogradnje i poboljšana produktivnost

GC sustavi prilagođeni posebnim zahtjevima

Nexis GC - 2030 omogućuje jednostavnu konfiguraciju GC sustava prilagođenih specifičnim potrebama korisnika. Ovi sustavi prilagođeni su i testirani u tvornici za danu aplikaciju prije otpreme, tako da su spremni za mjerenje čim se isporuče. To znači da nije potrebno trošiti vrijeme na razvoj metoda nakon instalacije sustava. Dva TCD detektora i jedan FID detektor mogu se istovremeno instalirati. Opcionalna kontrolna kutija za ventile može se dodati za upravljanje sa do osam ventila od standardno postavljenih četiri.

Primjeri konfiguracija GC sustava

Napredna tehnologija protoka (AFT)

Funkcija napredne tehnologije protoka (AFT) povećava analitičku produktivnost s mogućnošću povratnog ispiranje (backflush), dijeljenja detektora (detector splitting) i drugh konfiguracija sustava. Pomoću Nexis GC-2030, metode se mogu postaviti ili putem LabSolutions GC softvera ili izravno preko dodirnog zaslona na GC jedinici, bez upotrebe specijaliziranog softvera za pojedini sustav. Podržava različite načine upravljanja plinovima (poput konstantne linearne brzine, konstantnog protoka i načina upravljanja stalnim tlakom), što osigurava nesmetan prijenos analitičkih uvjeta iz prethodnih sustava. Na istu GC jedinicu može se povezati više AFT linija.

Kraće vrijeme trajanja analize

— Sustav s povratnim ispiranjem (Backflushing system)

Nakon što su detektirani ciljani spojevi, sustavs povratnim ispiranjem preokreće protok plina nosioca da bi se kroz injektorski otvor otpustile komponente koje nisu eluirale u koloni. Ova sposobnost skraćuje vrijeme trajanja analize i poboljšava produktivnost.

Više kromatograma kao rezultat jedne analize

— Sustav dijeljenih detektora (Detector splitting system)

Više kromatograma može se dobiti istodobno korištenjem sustava dijeljenih detektora za podjelu protoka koji izlazi iz analitičke kolone i slanje eluiranih komponenata na više detektora. Stoga se iz svake analize može dobiti puno više informacija, što povećava produktivnost uz uštedu vremena i smanjenje troškova.

Analiza visoke separacije

Heart‒cut sustav

Heart-cut je metoda provedbe separacije uz korištenje dvije kolone različitih selektivnosti. U ovom sustavu komponente koje se nisu mogle odvojiti na prvoj koloni, uvode se u drugu kolonu drugačijih kemijskih karakteristika te se provodi daljnja separacija. Heart-cut sustav može postići analizu uz visoku rezoluciju, što je obično teško postići primjenom jedne kolone.

Brže analize uz primjenu vodika kao plina nosioca

Vodik može biti siguran i vrlo učinkovit plin nosioc. Kao visoko učinkovit plin nosioc s ravnom Van Deemterovom krivuljom, održava učinkovitost separacije u širokom linearnom rasponu brzina. To ga čini i dobrom zamjenom za helij, ali i odličnim izborom za ubrzavanje vremena analize. Znamo da je sigurnost najvažnija, zbog čega Nexis GC 30 2030 nudi opcionalno instaliran ‒ senzor vodika *. Ne samo da održava siguran režim pripravnosti za rano otkrivanje mogućihcurenja, već i isključuje protok vodika. Glavna jedinica uključuje i automatsku funkciju provjere curenja plina nosioca, što je vrlo korisno kada kao plin nosioc koristi vodik.

* Opcionalno

Primjer korištenja vodika kao plina nosioca za brzu analizu nečistoća u benzenu

Senzor vodika* kontrolira unutrašnjost GC pećnice

Top of This Page