Primjer analize poljoprivrednih kemikalija na bazi klora u kupusu

Primjer analize poljoprivrednih kemikalija na bazi klora u kupusu korištenjem sustava povratnog ispiranja (backflush)

Rezidualne poljoprivredne kemikalije u poljoprivrednim proizvodima potencijalno su štetne za ljudsko zdravlje. Zbog toga se vrijednosti rezidualnih kriterija određuju prema vrsti usjeva i komponenti u skladu s propisima svake zemlje. U analizi hrane, uzorci mogu razne komponente koje mogu povećati vrijeme potrebno za analizu. Međutim, vrijeme analize može se znatno skratiti izvođenjem povratnog ispiranja (''backflusha'').

Prikazan je primjer gdje analiza s povratnim ispiranjem pomaže smanjiti vrijeme analize na manje od polovice vremena potrebnog za kompletno ispiranje svih komponenti uzorka.

Kromatogrami ekstrakta kupusa i uzoraka dobivenih dodavanjem osam poljoprivrednih kemikalija na bazi klora

(analiza uz GC-ECD)

(α-BHC, β-BHC,γ-BHC,δ-BHC, P.P‘-DDE, O,P’-DDT, P,P’-DDD, P,P’-DDT, 0.1 µg/mL svaki)

Za potpunu eluciju komponenti sadržanih u uzorku, potrebno je 32 minute kako bi se eluirale komponente s visokom temperaturom vrelišta sadržane u uzorku kupusa. Pimjerice, ukoliko se analizira BHC, postavljanje povratnog ispiranja na 12 minuta nakon elucije BHC-a, analiza se završava nakon samo 15 minuta. Time se vrijeme analize smanjuje za više od pola u odnosu na konvencionalan način analize.

Zatim je analizirana slijepa proba kako bi se utvrdilo da u koloni ne zaostaju određene komponente.

Chromatograms of cabbage extract and sample made by adding eight chlorine-based agricultural chemica

Kromatogram u nastavku prikazuje rezultate peterostruke analize s povratnim ispiranjem. Postignuta je visoka ponovljivost. Rezultati potvrđuju da u koloni ne zaostaju preostale komponente iz kupusa.

Chromatograms of cabbage extract and sample made by adding eight chlorine-based agricultural chemica

Kao što je gore prikazano, analiza povratnog ispiranja smanjuje vrijeme analize i sprječava zadržavanje preostalih komponenti u koloni. Također sprječava propadanje kolone i pomake retencijskog vremena.

Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u vašoj zemlji.

Top of This Page