Compound Composer programska podrška

"Compound Composer" programska podrška za simultanu analizu je opcionalni softver uz "GCMSsolution" za GCMS-QP2010 seriju.

(*Pogledajte dijagram tijeka GCMS analize pomoću softvera Compound Composer.)

Značajke

 1. Približne kvantitativne vrijednosti za opasne kemikalije mogu se potvrditi bez upotrebe standardnog uzorka.
 2. Vremena zadržavanja, maseni spektri i kalibracijske krivulje za oko 942 opasnih kemikalija registrirani su u bazi podataka. U kombinaciji s predviđanjem vremena zadržavanja pomoću n-alkana, baza podataka podržava vrlo pouzdanu identifikaciju spoja.
 3. Analiza i kreiranje izvješća provode se pomoću GCMSsolution softvera za GCMS-QP2010 seriju.
 4. Informacije u bazi podataka mogu se lako dodati i ispraviti.

Aplikacije

 1. Za potvrdu prisutnosti ili količine ograničenih i neograničenih opasnih kemikalija
 2. Za procjenu približnih kvantitativnih vrijednosti komponenata kada je teško nabaviti standardne uzorke
 3. Za brzu i jednostavnu identifikaciju i kvantitativnu analizu kemijskih tvari u nezgodama i incidentima
 4. Jednostavno kreiranje kvantitativnih tablica za kvantitativnu analizu

Funkcije

Softver Compound Composer ekstrahira ciljane mase, masene spektre, kalibracijske krivulje i ostale informacije potrebne za kvantfikaciju komponenti od interesa i kreira GCMSsolution metodu. Predviđa i vrijeme zadržavanja ciljanih komponenti koristeći podatke o vremenu zadržavanja n-alkana u bazi podataka zajedno s podacima o mjerenjima n-alkana stečenim u instrumentalnim uvjetima korištenja, omogućujući tako njihovu identifikaciju i kvantifikaciju pomoću GCMSsolution, čak i bez navođenja drugih uvjeta. Uz to se u bazu podataka registriraju i podaci o tvarima za provjeru učinkovitosti instrumenta. Pogledajte dijagram toka analize pomoću softvera za baze podataka Compound Composer za simultanu analizu.

Specifikacije

Primjenjiv instrument
GCMS-QP2010 serija uz GCMSsolution Ver.2.21 ili novija

Radni uvjeti
Microsoft® Windows®XP Professional ili Windows®2000 Professional SP3 ili noviji
(Ako je OS stariji od Windows® 2000 SP3, molimo unaprijed ga ažurirajte.)

Sadržaj proizvoda
Baza podataka za simultanu analizu (942 environmental-related compounds), Compound Composer
(Kada koristite ovaj sustav baze podataka, n-alkane, unutarnje standarde i tvari za ocjenu učinkovitosti instrumenta nabavljaju se odvojeno.)

Mjere opreza

 1. Učinkovitost kvantifikacije uz korištenje baze podataka prikladna je za analizu probir ako su GC/MS sustav i kolona prilagođeni na odgovarajući način. Međutim, u usporedbi s postojećom metodom u kojoj je kalibracijska krivulja generirana trenutnom analizom uzoraka, kvantitativna učinkovitost je lošija. Iz tog razloga, ako su potrebni strogo poudtani kvantitativni rezultati, obavezno izmjerite zasebnu standardnu ​​otopinu, generirajte kalibracijsku krivulju i zatim izvršite kvantifikaciju.
 2. Da biste identificirali registrirane tvari sa sigurnošću pomoću ove baze podataka, provedite analizu u skladu s uvjetima unutar metode uključene u proizvod.
 3. Kada se analiziraju spojevi koji imaju svojstvo apsorpcije ili razgradnje, poput spojeva koji sadrže dušik, karbamata i piretroidnih pesticida, rezultati kvantifikacije mogu se razlikovati od stvarnih vrijednosti ovisno o uvjetima kolone i otapalu uzorka.

* Ovaj sustav zajednički su razvili Shimadzu i gradski institut ekoloških znanosti Kitakyushu u Japanu.

Samo za potrebe istraživanja. Nije za uporabu u dijagnostičkim postupcima.

Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u vašoj zemlji.

Top of This Page