GC-MS sustav i derivatizacija uzorka u koloni

GC-MS sustav i derivatizacija uzorka u koloni

On-Column Derivatization GC-MS System with Two-Step Auto Injector For GCMS-QP2010 Series

Došlo je do značajnog porasta interesa javnosti vezano za problem zloupotrebe droga, poput metamfetamina i MDMA. Ukoliko su takvi aminski stimulansi analizirani iz uzorka urina, obično se prije same GCMS analize primjenjuje postupak derivatizacije uz trifluoroocteni acetil. Međutim, uobičajen postupak derivatizacije zahtijeva vrijeme i iskustvo. Kombinirani sustav s novorazvijenim dvostupanjskim autoinjektorom AOC-20i / s i serijom GCMS-QP2010 može se provesti automatska derivatizacija aminskih stimulansa. Ova metoda omogućuje istraživačima analizu uzoraka s više analita u kratkom ciklusu analize.

Opis postupka: Kako funkcionira proces derivatizacija uzorka u koloni uz automatski injektor?

Analizirani uzorak automatski se derivatizira prema sljedećoj proceduri.

  1. Uzorak se injektira, dolazi do isparavanja u injektorskom otvoru i uvodi se na vrh kapilarne kolone
  2. Nakon što se komponente koje se analiziraju uvedu u kapilarnu kolonu, injektira se reagens za derivatizaciju MBTFA.
  3. Komponente koje se analiziraju derivatiziraju se u kapilarnoj koloni, a derivati ​​se potom analiziraju na GC/MS sustavu.

Primjer aplikacije: Analiza uzorka urina primjenom derivatizacije na koloni i GCMS sustava 

Ispitni uzorak dobiven je obradom uzorka urina kao što je prikazano na donjoj slici. Iz uzorka br. 1 urina otkriveni su TFA derivati ​​metamfetamina (MA) i njegovog metabolita amfetamina (AP). Uzorom urina br. 2 otkriveni su MDMA i TFA derivati ​​nihovih metabolita MDA i HMMA, kao i TFA derivati ​​metamfetamina i amfetamina u tragovima. Korištenjem ove tehnike pojednostavljen je proces derivatizacije i poboljšana učinkovitost analize; štoviše, amfetamin i metamfetamin i njegove analogne komponente detektirane su uz vrlo visoku osjetljivost.

Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u vašoj zemlji.

Top of This Page