CI i CI/NCI mjerenje

Nove funkcionalnosti za analizu nepoznatih spojeva i spojeva u tragovima

Modeli koji sadrže CI/NCI mogu se automatski mijenjati između EI, CI, i NCI ionizacijskih metoda

CI (kemijska ionizacija)

Budući da se informacije o molekularnoj masi mogu jednostavno dobiti uz primjenu kemijske ionizacije, moguća je točna kvalitativna analiza.

Kada se analiziraju maseni spektri, najprije se određuju molekularni ioni. Kad se jednom utvrde molekularni ioni, analiza podataka je jednostavna. Međutim, kada se koristi elektronska ionizacija (EI), u nekim se slučajevima ne otkrivaju molekularni ioni ili ih je teško utvrditi zbog relativno slabog intenziteta. Suprotno tome, budući da je CI ''mekša'' ionizacijska metoda od EI, manje je vjerojatno da će doći do fragmentacije, pa se informacije o molekularnoj masi lakše dobivaju.

Budući da GCMS-QP2010 Ultra može izmjeriti široki raspon masa, do maksimalne m/z vrijednosti 1090,mogu se lako izmjeriti molekularni ioni i za komponente velike molekulske mase, poput TMS derivata saharoze (vidi dolje).

TMS derivati saharoze (maseni spektar C36H86O11Si8 pri MW = 918)

Molekularne mase iona (+ NH4) mogu se detektirati pomoću CI, čak i kad ih se ne može detektirati primjenom EI.

NCI (negativna kemijska ionizacija)

Negativna kemijska ionizacija (NCI) ili negativno ionska kemijska ionizacija (NICI) omogućuje selektivno mjerenje kemijskih komponenata koje imaju afinitet prema elektronima (npr. spojevi na bazi klora) uz vrlo visoku osjetljivost

Analiza okolišnih uzoraka zahtijeva detekciju spojeva u tragovima, poput endokrinih disruptora. Visoko toksična onečišćenja sadrže velik broj spojeva na bazi klora, poput postojanih organskih onečišćujućih tvari (POPs), koji se prate u skladu s Stockholmskom konvencijom. NCI je idealan za određivanje količine takvih spojeva u tragovima. Čak i za spojeve bez afiniteta prema elektronima, poput estradiola, afinitet elektrona može se dobiti primjenom metode derivatizacije kako bi se omogućilo visoko osjetljivo NCI mjerenje.

10 fg ß-Estradiol (SIM)

10 fg ß-estradiol (SIM)

R^2 = 0.9999212

R = 0.9999606

 

Calibration Curve for 10 fg to 1 pg	Kalibracijska krivulja od10 fg do 1 pg

PFB and TMS Derivatization of ß-Estradiol

PFB i TMS derivatizacija ß-estradiola

Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u vašoj zemlji.

Top of This Page