Certifikacija

Usmjerenost prema korisniku, optimizaciji poslovnih procesa, povećanju ekonomske održivosti - upravljanje kvalitetom u tvrtki Shimadzu d.o.o.

Svojim visoko kvalitetnim proizvodima nastojimo zadovoljiti potrebe korisnika, a u poslovnim procesima u potpunosti smo posvećeni postizanju kvalitete i apsoutno orijentirani na zadovoljstvo korisnika. Naš sustav upravljanja kvalitetom je pokretač našeg kontinuiranog napretka. Također, naš glavni prioritet je usklađenost s etičkim načelima, okolišem i prirodom.

Temelj našeg uspjeha leži u stručnim i motiviranim zaposlenicima koji, u bliskoj suradnji s korisnicima, predlažu i stvaraju individualna rješenja.

  • Shimadzu brine za okoliš
  • Pruža podršku korisnicima  
  • Savjesno planira budućnost
  • Ima učinkovit i postojan sustav upravljanja kvalitetom

Naša ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016 certifikacija potvrđuje osiguravanje svih potrebnih procesa i standarda u nastojanjima za održivim i učinkovitim upravljanjem kvalitetom, kao i našu predanost kvaliteti medicinskih proizvoda.

Shimadzu živi orijentiran prema korisniku te kontinuirano traži nova rješenja za ekonomsku održivost. 

   

Briga za okoliš:

Eko-oznaka za sustave 'prijatelje okoliša'.  

Održivost i zaštita okoliša i klime ne mogu biti zanemarivani. Ovi problemi tiču se svakog pojedinca, svake obitelji, grupe i svakog društva, jednako kao i korporacija koje čine ekonomski krug te industrija koje troše i procesiraju prirodne izvore.

Sredinom 90-ih godina prošlog stoljeća Shimadzu je ‘zaštitu okoliša i sklad s prirodom’ uključio u svoju korporativnu filozofiju i misiju. Shimadzu analitički uređaji doprinose očuvanju zdravlja ljudi i okoliša. Mnogi od njih pomažu u otkrivanju negativnih utjecaja na okoliš, primjerice konvencionalni plinski kromatografi koriste se za otkrivanje i analizu pesticida u okolišu i hrani. 

Eko-oznaka

Shimadzu je kreirao vlastitu eko-oznaku pod kojom razvija nove uređaje koji otpuštaju znatno manju količinu CO2 u atmosferu i troše barem 25% manje energije za svoj rad u usporedbi s prethodnim modelima. Troškovi rada i održavanja time su značajno smanjeni.

Eko-oznakom do danas su označeni sljedeći Shimadzu uređaji: 

  • GCMS-TQ8040
  • GCMS-QP2010 Ultra i SE
  • GC-2025
  • LC-20AP sustavi
  • Nexera MP (UHPLC)
  • TOC-L serija

Program uštede energije

Vođen vizijom odgovornog ponašanja, Shimadzu je pokrenuo program uštede energije. Zahvaljujući energy-friendly proizvodnim procesima, smanjene su CO2 emisije na samim proizvodnim lokacijama – primjerice upotrebom solarne energije. Utrošak kompozitnih materijala u proizvodnji je također smanjen, a udio ekološki prihvatljivog uredskog materijala i proizvodnih sirovina planira se povećati na 90%, osnosno 66%. Tehnička poboljšanja na klimatizacijskim sustavima te obrada otpadnih voda na Shimadzu lokacijama također doprinose zaštiti okoliša.   

Daljnja nastojanja

Uz smanjenu potrošnju sirovina i energije, jedan od trenutnih uređaja – GCMS-QP2010 Ultra – također ima karakteristiku eko načina rada u stand-by operacijama. Dodatno, u proizvodnji se koriste materijali sukladni s RoHS smjernicama koji nemaju štetan utjecaj na okoliš. Daljnje uštede u radu ovih uređaja, primjerice smanjena upotreba potrošnog materijala i plinova ili produljenje perioda između dva održavanja, također utječu na lanac opskrbe. Smanjuje se potreba za servisnim intervencijama i doprinosi uštedi energije u servisnim odjelima korisnika. 

Regulative "Proizvodi koji sadrže živu" 

Kanadska regulativa SOR/2014-254 "Proizvodi koji sadrže živu"  je stupila na snagu 8. studenog 2015. godine. Proizvodnja i uvoz proizvoda koji sadrže više od 0.1wt% žive je dozvoljen samo u posebnim slučajevima u Kanadi. 

Za ove posebne slučajeve, sljedeća Hg oznaka se mora navesti na proizvodu.

Važna obavijest za EU korisnike: 

Proizvodi iz EU s oznakom žive Hg su usuglašeni s RoHS Direktivom 2011/65/EU. Živa se samo koristi kada je njeno korištenje na popisu Aneksa III ili Aneksa IV od RoHS Direktive.

Da li ti proizvodi trebaju biti raspoređeni, molimo da kontaktirate vaš lokalni Shimadzu servisni tim. Posebna pažnja je potrebna sukladno WEEE (Waste Electro/Electronic Equipment) Direktivi 2012/19/EU. 

Top of This Page