Automatsko podešavanje retencijskih vremena (AART)

AART

AART funkcija prilagođava retencijsko vrijeme ciljanih komponenti na temelju linearnih retencijskih indeksa (LRI) i retencijskih vremena n-alkana. AART funkcija istovremeno prilagođava parametre instrumentalne i procesne metode.

Kreiranje automatske Scan/SIM tablice COAST

FASST (Fast Automated Scan/SIM Type) je tehnika prikupljanja podataka koja se koristi za mjerenje visoke osjetljivosti uz zadržavanje kvalitativnih informacija masenog spektra za spojeve za koje nije moguće dobiti dovoljnu osjetljivosti načinom skeniranja. COAST (Stvaranje automatskog skeniranja/SIM tablice) automatski stvara metodu u FASST načinu korištenjem mjernih podataka dobivenih skeniranjem. Odabirom spojeva koji će se mjeriti u FASST načinu rada automatski se stvara metoda te se lako prenosi u FASST analizu korištenjem registriranih parametara analize. Fino podešavanje vremena mjerenja lako je moguće klikom na kromatogram.

Samo za potrebe istraživanja. Nije za uporabu u dijagnostičkim postupcima.

Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u vašoj zemlji.

Top of This Page