Dobrodošli na stranice hrvatske podružnice Shimadzu korporacije! Ovdje možete pronaći sve informacije u vezi naših rješenja u području analitičke instrumentacije. Shimadzu nudi širok spektar analitičkih uređaja neophodnih u istraživanjima, razvoju i kontroli kvalitete u različitim znanstvenim područjima: Hrana, pića i poljoprivreda, Farmacija, Klinička kemija, Okoliš, Kemija, Petrokemija, Biogorivo i energija, Plastika te Guma. Analitičke instrumentalne tehnike koje sačinjavaju naš visokokvalitetan i širok proizvodni program su: Plinska kromatografija (GC), Plinska kromatografija - masena spektrometrija (GCMS), Tekućinska kromatografija (LC, HPLC, UHPLC), Tekućinska kromatografija - masena spektrometrija (LCMS), Ultrabrza masena spektrometrija (UFMS), Spektroskopija, UV-Vis-NIR, FTIR, Atomska apsorpcijska spektrometrija (AAS) i Energo disperzivna rendgenska fluorescentna spektrometrija, Induktivno spregnuta plazma – optičko emisijska spektrometrija (ICP-OES), sustavi za elementarne i površinske analize, Analize veličina česticalaboratorijski uređaji za biomedicinske znanostiAnalize ukupnog organskog ugljika (Sum Parameters), ispitivanje materijala i mjerna tehnologija. Naša široka ponuda dodatno je zaokružena sustavima za upravljanje podacima te programskim podrškama (softveri).

Analitička inteligencija

AOC-30 serija

Top of This Page