Automobilska industrija

 

Sustavi za testiranje automobila – zadovoljavaju najstrože standarde

 

  Motori i napajanje

  Unutrašnjost

  Zaštita okoliša  Suspenzijski i ostali sustavi prijenosa napajanja
 Elektroničke komponente  Punjive litij-ion baterije
 Rješenja i proizvodi    

 

Nova aplikacija za automobilsku industriju!

Izdanje 1- Skinite sada!

Skinite PDF (29 MB) 

 

Motori i napajanje
 

Unutrašnjost 

   

Testiranje na zamor koristeći sustav USF-2000

109 i 1010 ciklusi testiranja zamora se mogu provesti u jako kratkom vremenu budući da je korištena frekvencija testiranja od 20kHz. USF - 2000 se može koristiti za ocjenjivanje materijala i sirovina, koljenastih osovina, britvi turbina te ostalih dijelova povezanih s motorima. 
 

 

Mjerenje unutrašnjosti automobila VOCs

VOC mjerenja & analiza mirisa unutar automobila/ocjenjivanje fizičkih karakteristika i analiza strukture polimernih materijala u unutrašnjosti. Koristi se termalna desorpcija (metoda u kojoj se ciljana komponenta apsorbira u cijev apsorbenta i uvodi u GC sustav termalnom desorpcijom) i VOC (Volatile Organic Compounds), te je moguće mjerenje emisije plinova pojedinih dijelova i materijala. 

Aplikacija "Analysis of VOC and FOG emissions from moulded components for automobiles according to VDA 278 with"

Aplikacija "VDA 277: Analysis of Volatile Contaminants from Polymers

HPV-X2 Ultra brza video kamera Testiranje čeličnih oklopa u unutrašnjosti s  AG-X i AGS-X serijom univerzalnih testing mašina

U području automobilske industrije se pojavljuju mnogi fenomeni velike - brzine.To uključuje analizu procesa ubrizgavanja goriva kako bi se doprinjelo razvoju što štedljivijih motora. HPV-X2 može uzeti 256 slijednih slika od 10 miliona okvira po sekundi rezolucije 100-kpiksela kako bi se opazio fenomen velike - brzine, poput ubrizgavanja goriva. 
 

Potrebno je da čelični oklopi u unutrašnjosti imaju što veću rasteznu čvrstoću, tako da okviri automobila budu što lakši. Ovaj sustav za testiranje čeličnih oklopa velike čvrstoće olakšava opterećenje postavljeno na mjerno osoblje dok uzorak i ekstenzometar se mogu postavit pomoću upravljačkih gumbi. 
 

Zamor / Mašine za testiranje izdržljivosti za razne materijale i kompaktne dijelove

Servopulser E Serija zamora/Mašine za testiranje izdržljivosti: 

Ova standardna serija, tipična serija Shimadzu mašine za testiranje zamora elektrohidrauličnog servotupa, odlikuje se širokim snimanjem traga i konzistentnim provođenjem. Može pokriti statičko testiranje do testiranje zamora.   

Testiranje zamora cijevi unutarnjim pritiskom itd.

Ova testing mašina može podržati teret koristeći sinusni val od maks.10 Hz i maks. tlaka od 250 MPa na tlačnim senzorima i cijevnim materijalima. Kako bi se povećao broj krugova testiranja, unutarnji generator je dizajniran u nezatvorenoj strukturi, te razmak između pojačivača tlaka i posebno tretirane površine klipa se kontrolira u nekoliko μm. 

 

HPV-X2, testiranje rastezljivosti i DIC analiza

Kombinacijom mašine za testiranje izdržljivosti i kamere velike brzine HPV-X2 omogućava mjerenje iskrivljenosti i testiranje snage pod teretom velike brzine. HPV-X2 može snimiti lomljenje uzoraka kamerom brzine 10 miliona okvira po sekundi (fps), a analizom slike lomljenje uzoraka se može prikazati u sync sa S-S krivuljom. 

 

 

Prominence serija tekućinskih kromatografa visoke djelotvornosti  sustavi analize aldehida 

Ovi sustavi analiziraju aldehide poput formaldehida koji se generiraju u sjedalima i ostalim unutarnjim materijalima. Aldehidi se analiziraju nakon 2,3-DNPH derivatizacije.

Aplikacija: "Rapid Analysis of 2,4-DNPH-Derivatized Aldehydes and Ketones Using the Prominence-i with a Shimpack XR-ODS Column"

 

Očuvanje okoliša

Suspenzija i ostali sustavi prijenosa snage 

 

Kontrola VOCs (organske komponente koje isparavaju) u sustavima za odvodnju

GCMS-QP2010 Ultra plinski kromatograf maseni spektrometar

 

Headspace sustav analize. Zahvaljujući unutarnjim linijama uzoraka velike termalne stabilnosti, VOC se u sustavima za odvodnju može mjeriti s velikim stupnjem ponovljivosti. 

 

Ocjenjivanje tvrdoće premazanih površina, premaza, premazanih slojeva, HMV-G serija mikro testeri tvrdoće 

Ova serija testera se široko upotrebljava za mjerenje tvrdoće zakaljenih dijelova i testiranje tvrdoće zavarenih dijelova. Automatski čita udaljenost između suprotnih strana ureza.  
 

 

Kontrola fluora, nitratnog dušika i nitritnog dušika u sustavima za odvodnju

Prominence HPLC ionski sustav analize

Moduli su centralno kontrolirani od strane sustava za kontrolu. Radnja je jednostavna, te je moguće dobiti visoko pouzdane rezultate. Tijekom obrade podataka, koristi se LCsolution radna stanica, koja osigurava izvrsnu zaštitu i mrežnu kompatibilnost. 

 

DUH-211/211S dinamički Ultra mikro tester tvrdoće

Novi sustav se koristi za ocjenjivanje čvrstoće materijala u mikro regiji, poput semikonduktora, LSIs, keramike, tvrdih diskova, isparenih tankih filmova, slojeva premaza, s kojima je nemoguće rukovati s klasičnim testing mašinama. Također se koristi za ocjenjivanje čvrstoće plastike i gume. 

 

 

Kontrola šestovalentnog kroma jednostavnim mjerenjem 

Sustav za kontrolu kvalitete vode (Sustav analize šestovalentnog kroma)

Koristi se metoda bojanja jednostavnim reagensima, koji su kompatibilni s difenil karbazidom. Ne preporuča se komplicirana predobrada. Koristi se kalibracijska krivulja koja je inkomporirana u program, stoga nema potrebe za izradu kalibracijskih krivulja sa standardnim uzorcima, što jako olakšava mjerenje. 

Servo kontroler 4830

Preciznost izdržljivosti i ocjena dinamičke snage se može dramatično poboljšati od sirovog materijala do gotovog proizvoda. Također se može povezati da kontrolira razne Shimadzu testing mašine izdržljivosti koje trenutno koristite ali i ostale mašine proizvedene od ostalih proizvođača. 

 

 

Upravljanje toksičnim materijalima u sustavima za odvodnju, uključujući olovo (Pb), živu (Hg) i kadmij (Cd) AA-7000 serija atomskog absorpcijskog spektrofotometra

Dodatno na visoko osjetljive analize za ciljane komponente, fleksibilnog sustava konfiguracije, kompaktnog prostora instalacije i ostalih aspekata, također se razvija i jednostavno korištenje. Pridaje se pozornost na sigurnost s uključenim senzorom vibracije, koji je standardno uključen, prvi u svijetu. 

Testiranje izdržljivosti okvira motora  

Multi-aksijalni sustav testiranja izdržljivosti za automobilske dijelove

Sa spojenim Servo Controllerom 4830, malog kapaciteta, kompaktni multi-aksijalni sustav za testiranje izdržljivosti može mjeriti uzorke dok istovremeno kontrolira do četiri upregnuta simulatora. Faze upregnutih simulatora se također mogu po želji podesiti. 

ICPE-9800 Serija ICP Spektrometara atomske emisije 

Ovaj sustav podržava analize širokog raspona koncentracija. Odabir valnih duljina za mjerenje elemenata kao i korekcija spektralnih interferencija za postojeće elemente, koji su ovisili o znanju i vještinama operatora, sada su automatizirani. 

Testing mašina izdržljivosti za module

Pozicija fiksiranja aktuatora se može promijeniti na glavi križanja kako bi se prilagodila pozicija uzorka. Rupe vijka za instaliranje uzorka na željenu poziciju su osigurane na površini stola. 

 

 

Elektroničke komponente instrumenta

Litij-ionske punjive baterije i gorivne ćelije 

 

EDX-7000/8000

Energijski disperzivan fluorescentni spektrometar s X-zrakama

Ova serija spektrometra je idealna za provjeru sastava (npr. kontaminata) materijala nabavljenih preko mora ili za analizu toksičnih elemenata i njihovo usklađivanje s ELV direktivom. 

Također se može koristiti za ocjenu količine sloja na zrncima žice i čeličnih užeta korištenih u gumama, te za mjerenje težine cink fosfata kemijskih premaza. 

 

 

 

Servopulser EHF-UM/UV serija / servopulser EMT serija

Trenutna testiranja zamora (udubljivanje igle/lom) i testiranje zamora raznih aktualnih dijelova i materijala u automobila. Ove testing mašine ocjenjuju izdržljivost komponenata baterija i završnih proizvoda baterija u odnosu na ponavljani pritisak i mogu podržati teret (npr. test snage, istiskivanje) pri velikim brzinama. 

Također podržavaju testiranje udubljivanja igle i loma. Isto tako, kompatibilne su s okolinom konstantne temperature. Hidraulični model (EHF-U model) je idealan za uzorke velikog kapaciteta, te je ujedno jednostavan za instaliranje elektromagnetskog modela (EMT serija) za uzorke malog kapaciteta. 

MMT serija elektromagnetskih mašina za mjerenje zamora materijala 

Ova serija testing mašina donosi elektromagnetski servo aktivator kako bi se omogućilo testiranje zamora kompaktnih električnih dijelova. 
 

 

 

 

Mjerenje distribucije veličine čestica katodnih/anodnih aktivnih materijala 

SALD-7500 nano analizator nano veličine čestica 

Ovaj analizator mjeri raspodjelu veličine čestica katodnih i anodnih aktivnih materijala, npr. koristi metodu laserske difrakcije/raspršenja i objedinjuje UV semikonduktor laser izvora svijetlosti (valna duljina 375 nm), te na taj način omogućava mjerenje veličine čestica od 10 nm do 300 μm. Dostupne su mnoge mogućnosti, uključujući i mjerenje uzoraka visoke koncentracije, te softver koji skuplja podatke u intervalu od 1 sekunde. 

 

Visoko osjetljive analize anorganskih plinova, GC-2014 plinski kromatograf 

Ovaj instrument može mjeriti u području ppm, što je nemoguće s klasičnim TCD-om. Može mjeriti CO kod emisije plinova iz reformatora s velikom osjetljivošću.  

 

 

 

 Kliknite za prikaz cijele stranice 

 

 

Naši proizvodi

 

Univerzalno testiranje  Testiranje zamora

Testiranje tvrdoće / 
Viskozitet & testiranje protoka

     
Veličina čestica Video-kamera velike-brzine  Tekućinska kromatografija
     
Plinska kromatografija  Elementarna analiza Molekularna spektroskopija
     
Sagorijevanje motora
Sustavi za praćenje
   
   

 

Naše predstavljeno rješenje je u skladu s VDA 277, te nudi pouzdane analize ne-metalnih materijala koji se koriste u untrašnjosti vozila. Rastavljeni dijelovi uzoraka prolaze termalnu inkubaciju u našem HS-20 Headspace autouzorkivaču, te se analiziraju na GC-2010 Plus plinskom kromatografu kako bi se odredio potencijal emitiranja plinovitih onečišćivača. Kasniji potencijal se pribraja u mikrogramima emitiranog ugljika po uzorku, te je poželjno da je što niži kako bi se sačuvalo zdravlje putnika. 

 

Za više informacija o našim proizvodima pogledajte ovdje: 

www.shimadzu.eu/products